Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

35 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps Biblical texts (translated) Iisus raccastab Jerusalimha
 1. 37Konz Iisus tuli läz sidä tahod, kuspäi te laskese Voipunmägelpäi alahaks, kaik openikad surel änel da ihastusiš kitäškanziba Jumalad kaikiš suriš tegoiš, kudambad oliba nähnuded.
2 Veps Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. 2 Ken astub oiktad tedme, se varaidab Ižandad,
  a kenen te om vär, se hondostab händast.
3 Veps Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. 9 Jumalatoman te om Ižandale vastmel’he,
  a astujad toden tedme hän navedib.
 1. 19 Laškan matk om kuti ogasine aid,
  a tozioiktan te om siled.
4 Veps Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. 17 Oiktoiden te ümbärdab pahuden,
  ken püžub oiktal tel, se kaičeb ičeze henged.
5 Veps Biblical texts (translated) Joan Valatai
(Joan Valatai)
 1. 3Ani Joannan polhe pagiži Jumalan sanankandai Isaija:

  Kirgujan än’ kulub rahvahatomas mas:

  Puhtastagat Ižandale te,

  tehkat oiktoikš hänele tehuded!
6 Veps Biblical texts (translated) Joan Valatai
 1. 4Oli muga, kut om kirjutadud Jumalan sanankandajan Isaijan kirjas:

  Kirgujan än’ kulub rahvahatomas mas:

  «Puhtastagat Ižandale te,

  tehkat oiktoikš hänele tehuded!
7 Veps Biblical texts (translated) Joan Valatai
(Joan Valatai)
 1. 3Kirgujan än’ kulub rahvahatomas mas:

  Puhtastagat Ižandale te,

  tehkat oiktoikš hänele tehuded!
8 Veps Biblical texts (translated) Joan Valatai sanub, ken hän om
 1. 23Joan sanui: «Minä olen kirgujan än’ rahvahatomas mas: „Tazoitagat Ižandale te!
9 Veps Biblical texts (translated) Jumalatomid kükstas
 1. 8 Pahan valičijal te om kover,
  a puhthan mehen te om oiged.
10 Veps Southern Veps
Dialectal texts Kondikulu razihe minum päle
(Как медведица на меня бросилась)
 1. A kaluu-se otin’ i stuknin’ mechašt vast i basin: «Kunak te, mecamehed skokitaa-se?».