Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

67 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language "Kalevalan" tegijan päiväks
 1. Nece om meiden istorii, meiden röunan istorii, mi enamba lapsed tedaba, se paremba om heiden täht.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Sel’ktas vedes kala kokib”
 1. Lujas äi primetoid da veroid vepsläižed tedaba kalatusen polhe.
 1. Nacein, sikš endevanhas aigaspäi vezi oli sures arvos vepsläižil, i tedaba muga äi primetoid, veroid vedes, veziižandoiš, kalatuses.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Vepsläine pätnič”
 1. Ei ole nimidä siš, miše rauhad ristitud ei kävutagoi nenid sanoid paginas, no nored tedaba niid.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language 70 vot – nece om ani augotiž. Jatktam radod
 1. Kafedr kazvatab ritituid, kudambad ei vaiše hüvin tedaba kelid, no ristituid-ki, kudambad navediba ičeze kodimad, arvostaba sen kul’turad da istorijad.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivod Petroskoišpäi vepsän man školiš
 1. Heile oli melentartušt mugažo kacta, kut lapsed hüvin tedaba da el’gendaba vepsän kel’t.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language Äirahvahaline Karjalan ma
 1. Se oli kebn, no lujas melentartuine da hüvä azj, ved’ ei kaik Karjalan eläjäd tedaba, mitte om karjalan rahvahan flag.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Äivozne rad toi hüvid satusid
 1. starinoičiba äjan, pajatiba pajoid da ozutiba kaiken, midä tedaba da mahtaba.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Änižröunan vepsläižed küläd tämbei i eglai
 1. molembad lujas hüvin tedaba vepsän kel’t i čomin pagižeba ičeze kelel.
9 Vepsian Biblical texts (translated) Armastagat ičetoi vihanikoid
 1. Grähkhižed-ki andaba velgha toižile, ku tedaba, miše heile makstas severdan tagaze.
10 Vepsian New written Veps
New-writing language Čomatar Komi–valdkundaspäi tegihe vägestajaks
 1. Melentartuižed da, voib sanuda, kaikid aktualižembad küzundad oliba Periodikapaindišton radnikoil, sikš ku lujas hüvin tedaba igähižiden suomalaižugrilaižiden rahvahiden problemoid.
 1. Neiččiden vastused nenihe küzundoihe ozutiba sidä, kut tedaba ičeze rahvahan problemoid, midä iče tegeba rahvahan kul’turan da kelen kehitoitandan da kaičendan täht.