Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

84 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivod Petroskoišpäi vepsän man školiš
 1. Ezmäks tegiba mugoižen akcijanMidä minä tedan igähižiden rahvahiden polhe”.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Agnia Barton runoiden jäl’gidme
 1. Minä händast taci en,
  kondihüvä, tedan sen!
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Äi om hüvid da väha om armhid
 1. Starinaspei tedan, mise Nüša laps’aigaspei lujas äjan radii kodiš.
 1. Tedan, kut školas muga däl’ges školad, pensijal, Anna Ivanovna ii ištnu hilläšti kodiš, vii kundaližen elon.
4 Vepsian Northern Veps
Tales Akal oli maks
(Неверная жена)

 1. Ka pästa, pästa, ala d'o pahaks ota, ii laji sinun mužik, mina händast tedan.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language Ambund
 1. Tedan, tatal vargasti.
 1. Tedan, Dolinovan Vovka ičeze patronoidenke kuna-se läksi.
 1. Kacuhtad, sad i pakostiš i ani muite, nimiš, minä jo tedan.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language Armaz ristit
 1. Tedan, mise äjak-se aigad Anhimovoiden pereh eli Kondopoliš, tuli voin, tat läks’ voinale, a pereh tule elämaha tagaze Vehkajaha.
 1. Tedan, mise 1960.-1980.
 1. Paginaspäi tedan, mise saiha oli tulnu äi rahvast.
 1. Tedan, mise minun mamoi da tatoi eletihe hüvän elon.
 1. Tedan völ sen, mise mamoi voi eläda üksnäin vaise viž vott, kut tatoi läks’ toižhe miruhu.
7 Vepsian Biblical texts (translated) Avraaman lapsed
 1. 37Minä tedan, miše olet Avraaman heimokundaspäi.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Čud eläb ei vaiše sarnas
 1. Muite minä iče tedan.
9 Vepsian New written Veps
New-writing language Ekskursii Šoutjärven muzejas (Muzejan 50-voččeks jubilejaks)
 1. Natalja sanui: ”Minä tedan, miše kaitihe päčin, ei voind lämbitada päčin, konz sinä tahtoid, konz emäg libui aigoiš, ezmäižen, midä hän tegi, ka pani päčin lämha”.
10 Vepsian New written Veps
New-writing language El’getoi Peša (Sarn)
 1. A iče meletabtabadan Car’-kalad, ka minä-se tedan, midä pidab pakita sil.