Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

113 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps New written Veps
New-writing language ”Ku pätin tehta, tegen lophusai”
 1. Kut elo-oza vedi Teid nügüdläižele radsijale?
2 Veps Biblical texts (translated) Ahtaz uks’
(Ahtaz uks’)
 1. avaida meile!“, a hän sanub: „En tunde teid, en teda, kuspäi olet.
 1. 27No hän sanub: „Sanun teile: en tunde teid, en teda, kuspäi olet.
3 Veps Biblical texts (translated) Algat holdugoi nimiččes azjas
(Algat holdugoi nimiččes azjas)
 1. 28I ku Jumal ninga sobitab heinän, kudamb tämbei kazvab normel, a homen linneb tactud päčhe, ka sidä enamban hän sobitab teid, vähäuskojad!
 1. 32Algat varaikoi, hot’ teid om vähä.
4 Veps Biblical texts (translated) Algat sudigoi
(Algat sudigoi)
 1. 6Algat antkoi koirile sidä, mi om pühä, miše ned ei pördaižihe i ei rebitaiži teid.
5 Veps New written Veps
New-writing language Ambund
 1. Teid ed manita, ka i päiväd ed elä.
6 Veps Biblical texts (translated) Armastagat ičetoi vihanikoid
(Armastagat ičetoi vihanikoid)

 1. 44No minä sanun teile: Armastagat ičetoi vihanikoid, blahoslovigat nenid, ked pakičeba teiden päle Jumalan vihad, tehkat hüväd teiden vihanikoile i loičkat neniden polhe, ked mokičeba i kükseba teid.

 1. 46Ku armastat nenid, ked armastaba teid, miččen paukan völ varastat?
7 Veps Biblical texts (translated) Armastagat ičetoi vihanikoid
(Armastagat ičetoi vihanikoid)
 1. 28Blahoslovigat nenid, ked oigendaba vihad teiden päle, loičkat heiden polhe, ked abidoičeba teid.
 1. 32Ku armastat heid, ked armastaba teid, miš sid’ teid kitta?
 1. 33Ku teget hüväd nenile, kudambad tegeba teile hüväd, miš sid’ teid kitta?
 1. 34I ku andat velgha nenile, ked, nadeitoiš, maksaba teile tagaze, miš sid’ teid kitta?
8 Veps Biblical texts (translated) Avraaman lapsed
 1. 32 tedištat, mi om tozi, i tozi pästab teid valdale
 1. 36Ku Poig pästab teid valdale, ka todeks linnet valdal.
9 Veps New written Veps
New-writing language Baboi
 1. Ken keitäb i paštab
  i varastab teid?
10 Veps New written Veps
New-writing language Ekskursii Šoutjärven muzejas
 1. Teid lämäs vasttaba muzejan ižandad da emägad, starinoičeba äjan melentartušt da andaba vastusid kaikihe küzundoihe.