Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

9 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps Biblical texts (translated) Elokaz mez’ i Lazar’
(Elokaz mez’ i Lazar’)
 1. 26Da völ meiden keskhe om pandud süvä haud, i niken tägäpäi ei voi mända teidennoks, hot’ tahtoiži-ki, i niken sigäpäi ei voi tulda meiden polele.
2 Veps Biblical texts (translated) Iisus i Vel’zevul
(Iisus i Vel’zevul)
 1. 28A ku minä küksen pahoid hengid Jumalan Hengen vägel, ka Jumalan valdkund tozi-ki om jo tulnu teidennoks.
3 Veps Biblical texts (translated) Iisus i Vel’zevul
(Iisus i Vel’zevul)

 1. 20A ku minä küksen pahoid hengid Jumalan sormel, ka Jumalan valdkund tozi-ki om jo tulnu teidennoks.
4 Veps New written Veps
New-writing language Mecpertine (Vepsän rahvahan sarn)
 1. Tahtoižin teidennoks tulda.
5 Veps Biblical texts (translated) Olgat herkhil!
(Olgat herkhil!)
 1. 34«Kackat, miše teiden südäimiš ei eläiži vaiše hibjan- i vinanhimod i elon holed, i nece päiv tuliži teidennoks äkkid.
6 Veps Biblical texts (translated) Pühä Heng tuleb Abutajaks
 1. 18Minä en jäta teid armotomikš lapsikš, minä tulen teidennoks.

 1. 28 kulit, midä minä sanuin: minä lähten tägäpäi, no tulen teidennoks.
7 Veps Biblical texts (translated) Toden Heng
 1. Ku en lähte, ka Abutai ei tule teidennoks.
 1. No konz minä lähten, ka oigendan händast teidennoks, 8i hän tuleb i ozutab mirun mehile, mi om grähk, mi om oiktuz’ i mi om sud.
8 Veps Biblical texts (translated) Varaikat tühjid sanankandajid
(Varaikat tühjid sanankandajid)
 1. tuleba teidennoks lambhiden nahkas, no südäimes oma pit’khambazhändikahad.
9 Veps Biblical texts (translated) Voi teid!
(Voi teid!)
 1. 34Kulgat-žo: Minä oigendan teidennoks Jumalan sanankandajid, melekahid mehid i käskištonopendajid.