Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

4 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps Biblical texts (translated) Melevuz’ johtutab kaikuččele pahan polhe
 1. 7 Tozioiktoile hän andab päzutandan,
  hän om rindraud oiktoid teidme kävelijoile.
 1. 20 Sikš kävele hüvidme teidme,
  pidäde vahvas oiktal jäl’gel,
  21 sikš ku oiktad eläškaba mal,
  vigatomad püžuškaba sil.
2 Veps Biblical texts (translated) Melevuz’ kucub

 1. 32 Kundelkat mindai, lapsed:
  ozavad oma ned, ked astuba minun teidme!
3 Veps Biblical texts (translated) Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed
 1. 18 Ken käveleb oiktoid teidme, se püžub tervhen,
  a ken ecib värid teid, se lankteb ühtel niišpäi.
4 Veps New written Veps
New-writing language Tundištagatoiš: Vengria!
 1. Badačon’tomai-lidnan teidme konz-se käveliba rimalaižed.