Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

206 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Ku pätin tehta, tegen lophusai”
 1. Oli-ik mugoine aig, konz Teile pidi vajehtada ičetoi elod?
2 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Sel’ktas vedes kala kokib”
 1. Kodima-lehtesen lehtpolil tahtoim starinoita teile, kut sündui uz’ fil’m vepsän kelel.
3 Vepsian Biblical texts (translated) Ahtaz uks’
 1. Minä sanun teile: äjad tahtoiba putta sinna, no ei voigoi.
 1. 27No hän sanub: „Sanun teile: en tunde teid, en teda, kuspäi olet.
 1. 28Sigä voikaškandet i kirskutaškandet hambhil, konz nägištat Avraaman, Isakan i Jakovan i kaikid sanankandajid Jumalan valdkundas, no homaičet, miše teile uks’ om saubatud.
4 Vepsian Biblical texts (translated) Äipäivsömine
 1. Teile vastha tuleb mužik, kudamb kandab vezin’okačun.
 1. 15Ižand ozutab teile ülembaižel žirul suren pertinpolen, kus kaik om laditud i vaumiž.
 1. 18Konz oliba stolan taga i söiba, Iisus sanui: «Todeks sanun teile: üks’ teišpäimez’, kudamb söb minunkemöb mindai
5 Vepsian Biblical texts (translated) Äipäivsömine
 1. 16Minä sanun teile: en enambad söškande sidä sihesai, kuni linneb todesine äipäivsömine Jumalan valdkundas
 1. 18Minä sanun teile: enambad en joškande vinpuspäi sadud vinad sihe päivhäsai, konz tuleb Jumalan valdkund
6 Vepsian Biblical texts (translated) Äipäivsömine
 1. 21Sömän aigan hän sanui: «Todeks sanun teile: üks’ teišpäi möb mindai
7 Vepsian Biblical texts (translated) Äipäivsömižen vaumištand
 1. 10Hän sanui: «Ku tulet lidnaha, ka teile vastha putub mez’, kudamb kandab vezin’okačun.
 1. 12Ižand ozutab teile ülembaižel žirul suren pertinpolen, kus kaik om laditud.
8 Vepsian Biblical texts (translated) Algat holdugoi nimiččes azjas
 1. 22Iisus sanui ičeze openikoile: «Sen täht minä sanun teile: algat holdugoi ičetoi henges, siš midä söižit, algat holdugoi ičetoi hibjas, midä panda päle.
 1. Minä sanun teile: Solomon-kunigaz-ki kaikes ičeze hoštoteses ei olend sädatadud muga, kut kaikutte niišpäi.
 1. Ved’ teiden Tat tedab, miše sidä teile tarbiž.
 1. Teiden Tat tahtoib antta teile valdkundan.
9 Vepsian Biblical texts (translated) Algat sudigoi
 1. Täudel märal, kudamb om ličtud, pudištadud i čuhunke pandud, andaškatas teile.
10 Vepsian New written Veps
New-writing language Ambund
 1. Minä teile tomaižid toin jänišalpäi.