Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

211 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps New written Veps
New-writing language ”Ku pätin tehta, tegen lophusai”
 1. Oli-ik mugoine aig, konz Teile pidi vajehtada ičetoi elod?
2 Veps New written Veps
New-writing language ”Midä minä, karjalaine, sanun teile nügüd’?”
 1. Suiman lopus tehtihe paneline pagin, mitte nimitadiheMidä minä, karjalaine, voin sanuda teile nügüd’?”.
3 Veps New written Veps
New-writing language ”Sel’ktas vedes kala kokib”
 1. Kodima-lehtesen lehtpolil tahtoim starinoita teile, kut sündui uz’ fil’m vepsän kelel.
4 Veps Biblical texts (translated) Ahtaz uks’
 1. Minä sanun teile: äjad tahtoiba putta sinna, no ei voigoi.
 1. 27No hän sanub: „Sanun teile: en tunde teid, en teda, kuspäi olet.
 1. 28Sigä voikaškandet i kirskutaškandet hambhil, konz nägištat Avraaman, Isakan i Jakovan i kaikid sanankandajid Jumalan valdkundas, no homaičet, miše teile uks’ om saubatud.
5 Veps Biblical texts (translated) Äipäivsömine
(Äipäivsömine)
 1. Teile vastha tuleb mužik, kudamb kandab vezin’okačun.

 1. 15Ižand ozutab teile ülembaižel žirul suren pertinpolen, kus kaik om laditud i vaumiž.

 1. 18Konz oliba stolan taga i söiba, Iisus sanui: «Todeks sanun teile: üks’ teišpäimez’, kudamb söb minunkemöb mindai
6 Veps Biblical texts (translated) Äipäivsömine
 1. 16Minä sanun teile: en enambad söškande sidä sihesai, kuni linneb todesine äipäivsömine Jumalan valdkundas
 1. 18Minä sanun teile: enambad en joškande vinpuspäi sadud vinad sihe päivhäsai, konz tuleb Jumalan valdkund
7 Veps Biblical texts (translated) Äipäivsömine
(Äipäivsömine)
 1. 21Sömän aigan hän sanui: «Todeks sanun teile: üks’ teišpäi möb mindai
8 Veps Biblical texts (translated) Äipäivsömižen vaumištand
 1. 10Hän sanui: «Ku tulet lidnaha, ka teile vastha putub mez’, kudamb kandab vezin’okačun.
 1. 12Ižand ozutab teile ülembaižel žirul suren pertinpolen, kus kaik om laditud.
9 Veps Biblical texts (translated) Algat holdugoi nimiččes azjas
 1. 22Iisus sanui ičeze openikoile: «Sen täht minä sanun teile: algat holdugoi ičetoi henges, siš midä söižit, algat holdugoi ičetoi hibjas, midä panda päle.
 1. Minä sanun teile: Solomon-kunigaz-ki kaikes ičeze hoštoteses ei olend sädatadud muga, kut kaikutte niišpäi.
 1. Ved’ teiden Tat tedab, miše sidä teile tarbiž.
 1. Teiden Tat tahtoib antta teile valdkundan.
10 Veps Biblical texts (translated) Algat sudigoi
(Algat sudigoi)
 1. Täudel märal, kudamb om ličtud, pudištadud i čuhunke pandud, andaškatas teile.