Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

14 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps Central Western Veps
Dialectal texts Enččid’ primetoid’
 1. Siloi tervhed ristitud olibad, muga čudas päzub, kül’bihe ka enambad ii čud lin’n’e.
2 Veps Biblical texts (translated) Jumal i himo olda elokahan
(Jumal i himo olda elokahan)
 1. Ku sinun sil’mäd oma tervhed, ka kaik sinun hibj-ki linneb täuz’ lämoid.
3 Veps New written Veps
New-writing language Kolumba
 1. Hüvin söti heboid, kacui, miše tervhed oližiba, kacui kabjoid, hambhid, sil’mid.
4 Veps New written Veps
New-writing language Kut ende vepsläižed praznuičiba Ut Vot da Raštvoid?
 1. Sid’ leibäd södihe da söttihe sil kodiživatoid, miše ristitud da živatad oližiba tervhed tulijal vodel.
5 Veps New written Veps
New-writing language Lämäd da südäimeližed vastused Pondal-küläs
 1. Miše kaik oližiba tervhed

  Marina Mihailovna Jaševa om Pondal-külän lekar’.
6 Veps New written Veps
New-writing language Meiden sebranikad verhas mas
 1. Rouhad ristitud koleba i keskigäižed koleba, no kaik tehtas sen täht, miše läžund teramba paginiži siš maspäi, miše kaik oližiba tervhed i elo pördaižihe, kut i ende oli.
7 Veps New written Veps
New-writing language Midä praznuitas kevädel?
 1. Sen ližaks, Birbincpühäpäiväl mugoižil vicoilrozgitihelapsid da živatoid, miše ned oližiba tervhed.
8 Veps New written Veps
New-writing language Midä tob meile Uz’ voz’?
 1. Olgat tervhed da ilokahad.
9 Veps New written Veps
New-writing language Min polhe pajatab minun heng?
 1. Minä olen mam, a kaikuččele mamale kaikid tobjemb mel’, mitte venub hengel, nece om se, miše hänen lapsed oližiba tervhed da ozakahad.
10 Veps New written Veps
New-writing language Min polhe pajatab minun heng?
 1. Minä olen mam, a kaikuččele mamale kaikid tobjemb mel’, mitte venub hengel, nece om se, miše hänen lapsed oližiba tervhed da ozakahad.