Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

22 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps New written Veps
New-writing language "Kalevalan" tegijan päiväks
 1. Elias Lönrotad tedab kaikutte openik Karjalas, a tetas necidä tedomest da fol’kloristad sikš, miše hän kerazi epižid runoid Karjalas da painziKalevala-eposan kirjan.
2 Veps New written Veps
New-writing language ”Hobedaižed voded”
 1. Ved’ Alevtina Ivanovna oli todesižen Vepsän man tütren, sündui vepsläižehe külähä, Šoutjärvehe, kus endevanhoiš aigoišpäi pagištas vepsäks da tetas rahvahan veroid.
3 Veps New written Veps
New-writing language ”Randaine”-ansambl’al zavodiše uz’ elo
 1. Randaine-ansambl’ tetas äjiš tahoiš.
4 Veps New written Veps
New-writing language Jäti suren jäl’gen Karjalan kul’turaha
 1. Hän johtutab: ”Necen nimen tetas lujas hüvin ei vaiše Karjalan mal, no toižiš-ki maiš.
5 Veps New written Veps
New-writing language Karjala om minun elo!
 1. Voib rohktas sanuda, miše ansambl’ tetas verhas mas.
6 Veps New written Veps
New-writing language Karjalan man kirjutai i runoilii
 1. Jakko Rugojevad tetas ei vaiše kut runoilijad, kirjutajad da lehtezmest, hän oli tetaban kundaližen radnikan, ičeze man patriotan.
 1. Ezmäi kaiked Jakko Rugojevad tetas kut runoilijad.
7 Veps New written Veps
New-writing language Kelen, literaturan da istorijan institutale täudui 85 vot
 1. Tedomirus om hüvin tetas tedomehiden nimed, kudambad radoiba Institutas.
8 Veps New written Veps
New-writing language Koume sebrad – üks’ vägi
 1. Okha tetas kaikes mirus!
 1. Nügüd’ meiden rahvahan polhe tetas kogonaižes mirus.
9 Veps New written Veps
New-writing language Matk edahaižele male
 1. Heiden polhe tetas kogonaižes mirus, no ei kaikutte tedab toden necen rahvahan polhe, heiden problemoiš da elos.
10 Veps New written Veps
New-writing language Meiden ezitatoiden kel’ om nügüd’ Vepsän kel’atlasas
 1. Mi enamban se vai toine sana tetas paginoiš, se vanhemb mugoine sana om.
 1. Mi koskeb sanoid, ka sid’ mugažo nägub, miše mitte-se pagin kaiči endevanhan sanan, mitte-se kadoti sen, i sen sijale tuli sana venän kelen pohjoižpaginoišpäi: čomaa suvivepsläižil enamban sanutas bask, hot’ tetas čoma-ki sana; keskvepsläižil sanutas külä, pohjoižvepsläižilposad, a suvi- i Ojatin vepsläižil paksumb om der’uun’; pohjoižvepsläižed tedaba sanan ravaz, a toižil sanutas vaiše vanh; Vologdan agjan vepsläižed kaiken aigan otaba paginaha sanad , a toižedmado vai venälaižen velgsanan gad; Vologdan agjas sanutas čunz’, a Ojatin vepsläižedšot i m.