Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

5 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. 5 Todesine todištai ei kelasta,
  a kelaz todištai pagižeb äjan tühjad.
 1. 25 Oiged todištai päzutab pahaspäi mehen hengen,
  a vär todištai saneleb äi tühjad.
2 Vepsian Biblical texts (translated) Jumalatomid kükstas
 1. 28 Vär todištai putub kadogehe,
  a oiged, ken sanub, midä vaiše iče tedab, kaiken sanuškab.
3 Vepsian Biblical texts (translated) Nevondad da opendused
 1. 16 Täs om kuz’, mittušt ei navedi Ižand,
  kut seičemed-ki, mitte om hänele vastmel’he:
  17 ülendelijad sil’mäd, kelaz kel’,
  käded, miččed vodataba oiktoiden vert,
  18 südäin, mitte tagob pahoid himoid,
  jaugad, miččed rigehtiba pahoile radoile,
  19 kelaz todištai, kudamb pagižeb tühjad
  da semendab ridoid velliden keskes.
4 Vepsian Biblical texts (translated) Opendused rahvahale
 1. 5 Vär todištai ei opendamata,
  a ken kelastab, ei päzu pahaspäi.
 1. 9 Vär todištai ei opendamata,
  a ken kelastab, ei päzu grähkišpäi.
 1. 28 Vär todištai näritab sudad,
  jumalatoi laindab värhut.
5 Vepsian Biblical texts (translated) Toden sanad eläba igän
 1. 17 Ken sanub sen, midä tedab, se sanub tot,
  a vär todištai kelastab.