Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

99 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps New written Veps
New-writing language ”Hobedaižed voded”
 1. laps’aigaspäi oliba ühtes da abutiba toine toižele.
2 Veps New written Veps
New-writing language Aigad tusttuda ei ole
 1. Pidab vaiše sirtta kodikaludištod toižele sijale i sportopendai tuleb sinunnoks ani kodihe.
 1. Venäman agjad, Suomi, Francia, Vengria, Kiprkaik oma ühtes, kaik abutaba toine toižele päzuda karantinas päliči da libutaba henged surile azjoile.
 1. Toine nedal’ mäni, a toižele om jo muga äi planoid, pidab vaiše ehttä todenzoitta niid elos.
3 Veps New written Veps
New-writing language Armaz ristit
 1. teht’he suren radon, čaptihe mecan, pand’he pardesiižid pertid, abutet’he toine toižele elos da ičeze külänikoile.
4 Veps Biblical texts (translated) Astkat minunke!
(Astkat minunke!)
 1. 18Konz Iisus nägišti, kut äi rahvast om hänes ümbri, hän käski [openikoile] ehtatadas toižele randale.
5 Veps Biblical texts (translated) Astu minunke!
(Astu minunke!)
 1. 59Toižele mehele Iisus sanui: «Astu minunke
6 Veps Northern Veps
Tales Bohat vel'l' i gol'l’ vel'l'
(Богатый и бедный братья)
 1. Necel sijal i dägįihe, toine toižele sanutihe, kut pidab uuz’ kerd lüuta toine tošt’.
7 Veps Southern Veps
Dialectal texts Edoo kaazad sured oliba
(Раньше семьи были большие)
 1. Toižele poigale mösten tegeba muga horomad vaamheks, a jäl’gmäne poig tatan horomoihe jäb jo, tatamu.
8 Veps New written Veps
New-writing language Eläbad muštlosed voinan polhe
 1. Tulim Süvärihesai, ištuimoiš paromale da ajoim teravalaze toižele polele.
 1. Lujas jüged oli rata nenid lapsi kazvatades, no lähtta kuna-ni toižele radole ei olend mahtod.
9 Veps New written Veps
New-writing language ELDIA – oppindprojektan tegonsatuz
 1. Kelen sirdänd toižele sugupol’vele

  Kelen sirdänd kanzas sugupol’vespäi toižehe om kaikid tärktemb tegend vähemištkelen kaičendan täht.
 1. Nügüd’aigal karjalan i vepsän keled ei sirtkoiš toižele sugupol’vele.
10 Veps Biblical texts (translated) Evrejalaižed käraudasoiš Iisusaspäi
 1. 40Iisus mäni udes Jordanjogen toižele polele, sinna kus Joan ezmäi oli valatanu rahvast, i jäi sihe.