Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

87 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivod Petroskoišpäi vepsän man školiš
 1. Ozutesikš, kut voiba käta venän kel’he mugoižid vaihid, kutpagišta oc ocha”, ”jumalanlehmäine”, ”vauged unida toižid.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivoičetai sebranik
 1. Toižid radoid tegim iče.
3 Vepsian Biblical texts (translated) Algat holdugoi nimiččes azjas
 1. 26I ku et voigoi tehta mugošt pen’t azjad, ka midä völ holitat toižid?
4 Vepsian Biblical texts (translated) Angel endustab Iisusan sündundan
 1. Sinä oled ozavamb toižid naižid
5 Vepsian New written Veps
New-writing language ELDIA – oppindprojektan tegonsatuz
 1. Anketas vepsläižiden täht oli küzundoid mugomiš azjoiš:

  - persontedoid (igä, sündundtaho, openduz, professii);

  - kut i kus vepsän kel’ om opetud vepsän venän keled, miččel kelel vastusid andai pagižeb kanzas i heimolaižidenke;

  - kelenmaht (kut vepsän, venän, anglian i toižid kelid kävutab vastusid andai ristit ičeze elos, oz.
 1. Toižid kelid vastusid andajad ei tekoi.
6 Vepsian Biblical texts (translated) Elon leib
 1. 23Tiveriadaspäi tuli toižid venehid sen sijannoks, kus Ižand oli kitnu Jumalad da sötnu rahvast leibäl.
7 Vepsian Central Western Veps
Dialectal texts Enččiš praznikoiš
 1. Sigä i pap i d’akon i diak i toižid’ mužikoid’.
8 Vepsian Biblical texts (translated) Et käraukoiš grähkišpäi, ka kolet
 1. Meletat-ik , miše oliba grähkhižembad kaikid toižid jerusalimalaižid?
9 Vepsian New written Veps
New-writing language Ezmäižed haškud surehe literaturan miruhu
 1. Projektad oliba erazvuiččed: literaturižid festivalid, ekskursijoid kirjutajiden eländtahoidme, noriden kirjutajiden sebroid da äjid toižid.
10 Vepsian Biblical texts (translated) Farisei i maksunkeradai
 1. 9Erasile, kudambad pidiba ičtaze oiktoin i hondostiba toižid, Iisus sanui necen ozoitezstarinan:

  10«Kaks’ mest mäniba pühäkodihe loičmaha.