Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

102 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Pajokeraižele” täudui viž vot!
 1. Se ühtenzoitab vepsläižid, kudambad eläba koumes elotahos, i andab lapsile hüvän voimusen ozutada ičtaze, kacta toižid i tehta uzid tundmusid.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Vepsläine pätnič”
 1. Om mugažo ningoine mif, miše karjalan da vepsän keled ei olgoi kehitoittud, sikš ku rauhoiden ristituiden paginoiš voib kulištada mugoižid sanoid kutsamol’ot”, ”kompjuterda toižid.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivod Petroskoišpäi vepsän man školiš
 1. Ozutesikš, kut voiba käta venän kel’he mugoižid vaihid, kutpagišta oc ocha”, ”jumalanlehmäine”, ”vauged unida toižid.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivoičetai sebranik
 1. Toižid radoid tegim iče.
5 Vepsian Biblical texts (translated) Algat holdugoi nimiččes azjas
 1. 26I ku et voigoi tehta mugošt pen’t azjad, ka midä völ holitat toižid?
6 Vepsian Biblical texts (translated) Angel endustab Iisusan sündundan
 1. Sinä oled ozavamb toižid naižid
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Armaz ristit
 1. vozil Vehkajan pučapoisebr oli sur’ da paremba toižid.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language ELDIA – oppindprojektan tegonsatuz
 1. Anketas vepsläižiden täht oli küzundoid mugomiš azjoiš:

  - persontedoid (igä, sündundtaho, openduz, professii);

  - kut i kus vepsän kel’ om opetud vepsän venän keled, miččel kelel vastusid andai pagižeb kanzas i heimolaižidenke;

  - kelenmaht (kut vepsän, venän, anglian i toižid kelid kävutab vastusid andai ristit ičeze elos, oz.
 1. Toižid kelid vastusid andajad ei tekoi.
9 Vepsian Biblical texts (translated) Elon leib
 1. 23Tiveriadaspäi tuli toižid venehid sen sijannoks, kus Ižand oli kitnu Jumalad da sötnu rahvast leibäl.
10 Vepsian New written Veps
New-writing language Em unohtagoi ičemoi jurid
 1. Vepsläižed, saamelaižed, nencad, evenkad da toižed tuliba Moskvaha, miše ühteta forumaha da tundištoitta toižid ičeze rahvahidenke.