Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

8 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian Biblical texts (translated) Hüvä paimen
 1. 20Äjad heišpäi sanuiba: «Hänes om paha heng, hän om urad.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Mikš tähthile tarbiž maha?
 1. Urad sinä oled As’oi, urad!
 1. Urad oled sinä, uradan koled-ki.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Nevest-hir’
 1. Tat sanub:
  A sinä, urad, keda kozičid?
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Pedrvaza
 1. I-ka, minä, urad, jo midä vaiše en meletand, – ihastui Jehim.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language Pedrvaza
 1. I-ka, minä, urad, jo midä vaiše en meletand, – ihastui Jehim.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language Pit’k päiv
 1. Urad sinä oled!
 1. Vaikastu sinä, kuti urad pagižed.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Urad Ust’a
 1. Ust’al jäl’ges sidä melid ei ližanend, mitte oli urad, ka mugoine om-ki.
8 Vepsian Biblical texts (translated) Vihan i ridan polhe
(Vihan i ridan polhe)
 1. Mugažo kaikutte, ken sanub ičeze vellele: «Voi sinä hagopä», maksab Nevondkundan sudad, i ken sanub: «Voi sinä urad», maksab adun lämoid.