Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

17 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps New written Veps
New-writing language ”Kul’turdesant” tegeb ezmäižid ühthevedoid!
 1. Ned toiba külänikoile äi uzid tedoid da uzištoid.
2 Veps New written Veps
New-writing language ”Oma Muale” – 30 vot!
 1. Uljana Tikkanen: ”Nece om kuti veresen il’man hengahtuzlugeda maman kelel veresid uzištoid, melentartuižid starinoid ristituiden elo-ozas.
3 Veps New written Veps
New-writing language Heimpäiväd Estinmal
 1. Ozutesikš, radio- da TV-paginad rahvahaližil kelil mäneba efiras päiväl, konz ristutud oma völ radol, sijaližid uzištoid kacta ei ole kaikil tahtnikoil nügüdläižiden tarelkoiden tagut, äjiš küliš ei ole Internetad vai sil om lujas huba signal, kodikeliden urokad školiš mäneba ei openduzsistemas, a vaiše fakul’tativan, küliš ei ole radod, sikš nored ajaba elämaha lidnoihe.
4 Veps New written Veps
New-writing language Hüvä sü udes keratas ühthe
 1. Heiden täht se om tärged lehtez, kuspäi voiba tedištada uzištoid vepsän rahvahan elospäi.
5 Veps New written Veps
New-writing language Ilokaz da razvakaz praznik edel sur’t pühäd
 1. Togha keväz’ meile lämäd, ihastust da hüvid uzištoid!
6 Veps New written Veps
New-writing language Jelena Kozlova. Kundletomad suksed
 1. Sen täht, miše Estinman eläjad voižiba kulištada uzištoid venän kelel, kacta teleozutesid, radab äi azjan tundijoid.
 1. tedištim, miše venäkeližid uzištoid ozutadas joga päivän.
7 Veps New written Veps
New-writing language Miš holdub vepsläine norišt?
 1. Pidab kaikuččen päivän midä-se ecta, kerata kus-se materialad, löuta uzištoid i kirjutada.
8 Veps New written Veps
New-writing language Miše tehta azj hüvin, pidab opetas lopmata
 1. Konz tulid televidenijale, ezmäi sinä zavodid tehta vaiše uzištoid...
9 Veps New written Veps
New-writing language Norišt da humalduzanehiden kävutand
 1. Minun rados mina lugin kirjoid narkomanijan polhe, kacuin internet-saitoid sen täht, uzištoid da tegin penen tedotön.
10 Veps New written Veps
New-writing language Om lopnus openduzvoz’
 1. Paginkluban vastusile tuleba ned, ked tahtoiba pagišta vepsän kelel, tedištada jäl’gmäižid uzištoid da muite lodaita sebranikoidenke.