Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

8 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps Biblical texts (translated) Iisus Pilatan edes
 1. No evrejalaižed sanuiba: «Meil ei ole valdad sudida nikeda surmhasai
2 Veps Biblical texts (translated) Iisus suditas surmale

 1. 11Iisus sanui: «Sinai ei oliži nimittušt valdad minun päl, ku se ei olnuiži sinei anttud ülähänpäi.
3 Veps Biblical texts (translated) Iisus tervehtoitab mehen Vifezdan kül’bendsijas

 1. 10Muga evrejalaižiden pämehed sanuiba sille, kudamb tegihe tervheks: «Nügüd’ om sobat, sinai ei ole valdad kantta sijad
4 Veps Biblical texts (translated) Melevuz’ kucub
 1. 15 Minun kal’t kunigahad pidäba valdad,
  käskijad ladiba oiktad zakonad.
5 Veps Biblical texts (translated) Opendused rahvahale
 1. 28 Armod da tozi kaičeba kunigast,
  armoil hän pidäb valdad.
6 Veps Biblical texts (translated) Openikoiden uskondad kodvdas

 1. 65Hän ližazi völ: «Sikš sanuin-ki teile, miše niken ei voi tulda minunnoks, ku Tatain ei anda necidä valdad hänele
7 Veps Biblical texts (translated) Pühä Heng tuleb Abutajaks
 1. Hänel ei ole nimittušt valdad minuhu, 31no tegen minä muga, kut Tat om käsknu minei tehta, miše mir tedaiži: minä armastan Tatad.
8 Veps Biblical texts (translated) Surm i elo oma kelen valdas
 1. 17 Lahj andab mehele valdad
  dai vedäb händast vel’možihesai.