Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

18 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Mitte linduine, mugoine i pajoine.” Vepsläižiden muštatišiden polhe
 1. Suren voinan aigan, konz Änižrandan röun oli suomalaižiden saldatoiden valdas, sigä radoi suomalaine oppii Jussi Rainio.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Čoma vepsän ma. Šoutjärv’
 1. 1941-1944 – vozil, Suren Voinan aigan, Šoutjärv’ oli suomalaižiden saldatoiden valdas.
3 Vepsian Biblical texts (translated) Davidan poig i Davidan Ižand
 1. 36Pühän Hengen valdas David iče sanui:

  Ižand sanui minun Ižandale:

  Ištu minun oiktal kädel,

  kuni panen sinun vihanikad

  sinun jaugoiden alle.
4 Vepsian Biblical texts (translated) Golliden ahtištajid Ižand opendab kovas
 1. 7 Gol’l’ om bohatan valdas,
  velgnik tegese velgha-andajan orjaks.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language Henges eläba johtutesed...
 1. Tuhad ristitud mäniba läbi voinan jügedusiš, oliba näl’gän valdas, tirpiba äi mokičusid.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language Hö lahjoičiba meile mirud!
 1. Ved’ sen pätegend om kaita muštod voinas, meiden man urohoiš, kudambad vojuiba frontal, oliba tagamal, koliba Kodiman valdas.
7 Vepsian Biblical texts (translated) Ken tahtoib tehta ičtaze kaikid vanhembaks
(Ken tahtoib tehta ičtaze kaikid vanhembaks)
 1. 2«Moisejan ištim om nügüd’ käskištonopendajiden i farisejiden valdas.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Kenen heng holdub školan elos… Kalagen školan ohjandusen istorii
 1. Suren Voinan aigan Kalag’ oli suomalaižiden valdas.
9 Vepsian Biblical texts (translated) Kenen poig om Hristos?
(Kenen poig om Hristos?)
 1. 43Siloi Iisus küzui: «Mikš-žo David Pühän Hengen valdas kucub händast Ižandaks?
10 Vepsian New written Veps
New-writing language Matk edahaižele male
 1. Ezmäi nece ma oli Ispanian valdas.