Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

16 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Kalarand” vastsi adivoid
  1. Ezmäi kaiked mel’he tuliba praznikan hüväd čomitesed: pirttud kala, erazvuiččed mecživatad, tehtud mel’nic, veneh da pandud kego heinäd.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Sel’ktas vedes kala kokib”
  1. Ved’ kut oli jüged löuta vepsläšt kalanikad fil’man täht, kudamb mahtaiži pagišta hüvin ičeze kelel, miše hänel oliži veneh, miše hän oliži todesine akt’or.
3 Vepsian Biblical texts (translated) Elon leib
  1. Mehed oliba nähnuded, miše sigä oli vaiše üks’ veneh, kuna hänen openikad ištuihe, i miše Iisus ei ištnus sihe ühtes openikoidenke, a läksiba häneta.
4 Vepsian Central Western Veps
Dialectal texts Hiin’antego
  1. Sigä butkas polog säskišpei, veneh, jär’v rindou.
5 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus astub vetme
  1. 21 tahtoiba otta händast veneheze, no sid’-žo veneh tuli randha, kuna ehtatihe-ki.
6 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus astub vetme
  1. 47Konz tuli eht, veneh oli jo kesk järved, a Iisus oli üksnäze mägel.
7 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus käveleb vetme
(Iisus käveleb vetme)
  1. 24Veneh oli jo kesk järved i jügedas ajoi lainhiden keskes, sikš ku oli vasttullei.
8 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus tegese tetabaks
  1. 9Iisus käski openikoile vaumištada hänele veneh, miše nece rahvaz ei ahtištaiži händast.
9 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus tüništoitab torokan
  1. A järvel libui toroktullei, veneh zavodi täuttas vedel, i oliba jo surman kündusel.
10 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus tüništoitab torokan
  1. 37Ühtnägoi libui sur’ tullei, i lainhed löihe üliči venehen laidoiš, i veneh zavodi täuttas vedel.