Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

17 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps New written Veps
New-writing language ”Kalarand” vastsi adivoid
  1. Ezmäi kaiked mel’he tuliba praznikan hüväd čomitesed: pirttud kala, erazvuiččed mecživatad, tehtud mel’nic, veneh da pandud kego heinäd.
2 Veps New written Veps
New-writing language ”Sel’ktas vedes kala kokib”
  1. Ved’ kut oli jüged löuta vepsläšt kalanikad fil’man täht, kudamb mahtaiži pagišta hüvin ičeze kelel, miše hänel oliži veneh, miše hän oliži todesine akt’or.
3 Veps Biblical texts (translated) Elon leib
  1. Mehed oliba nähnuded, miše sigä oli vaiše üks’ veneh, kuna hänen openikad ištuihe, i miše Iisus ei ištnus sihe ühtes openikoidenke, a läksiba häneta.
4 Veps Central Western Veps
Dialectal texts Hiin’antego
  1. Sigä butkas polog säskišpei, veneh, jär’v rindou.
5 Veps Biblical texts (translated) Iisus astub vetme

  1. 21 tahtoiba otta händast veneheze, no sid’-žo veneh tuli randha, kuna ehtatihe-ki.
6 Veps Biblical texts (translated) Iisus astub vetme
(Iisus astub vetme)

  1. 47Konz tuli eht, veneh oli jo kesk järved, a Iisus oli üksnäze mägel.
7 Veps Biblical texts (translated) Iisus käveleb vetme
(Iisus käveleb vetme)
  1. 24Veneh oli jo kesk järved i jügedas ajoi lainhiden keskes, sikš ku oli vasttullei.
8 Veps Biblical texts (translated) Iisus tegese tetabaks
(Iisus tegese tetabaks)
  1. 9Iisus käski openikoile vaumištada hänele veneh, miše nece rahvaz ei ahtištaiži händast.
9 Veps Biblical texts (translated) Iisus tüništoitab torokan
(Iisus tüništoitab torokan)
  1. A järvel libui toroktullei, veneh zavodi täuttas vedel, i oliba jo surman kündusel.
10 Veps Biblical texts (translated) Iisus tüništoitab torokan
(Iisus tüništoitab torokan)
  1. 37Ühtnägoi libui sur’ tullei, i lainhed löihe üliči venehen laidoiš, i veneh zavodi täuttas vedel.