Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

15 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language "Kalevalan" tegijan päiväks
 1. Elias käveli jaugai vai ajeli venehes, pagiži rahvahanke da kirjuteli enččid pajoid, runoid da muštatišid.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language El’getoi Peša (Sarn)
 1. Toden sanuba ukod vai ei, no aniku Peša-toppar’pada muga ištub-ki venehes da varastab tatad kalanke.
3 Vepsian Biblical texts (translated) Ezmäižed openikad
(Ezmäižed openikad)
 1. oliba venehes ičeze tatanke Zevedejanke verkoid kohendamas.
4 Vepsian Biblical texts (translated) Ezmäižed openikad
(Ezmäižed openikad)
 1. Hö-ki oliba venehes verkoid kohendamas.
5 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus käveleb vetme
(Iisus käveleb vetme)
 1. 33I kaik, ked oliba venehes, tuliba i kombištuiba hänen edehe sanudes: «Sinä todeks oled Jumalan Poig
6 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus lajib openikoid, miše hö oma el’getomad
 1. Heil oli venehes vaiše üks’ leibpärp.
7 Vepsian Biblical texts (translated) Iisusan ezmäižed openikad
 1. 7 kucuiba abuhu sebranikoid, ked oliba toižes venehes.
 1. 9Hän i kaik toižed, ked oliba hänen venehes, pöl’gästuiba necidä sur’t kalansatust, 10heiden keskes mugažo Jakov i Joan, Zevedejan poigad, kudambad oliba Simonan sebras kalatamas.
8 Vepsian Central Eastern Veps
Dialectal texts Kut mina gälo keskhe putuin’
(Как я во льды попал)

 1. Lähtnuižin’ da gädme kudai voin’ ka venehes pidanuižimoi.
9 Vepsian Central Western Veps
Dialectal texts Kut minä kalatan
(Как я ловлю рыбу)
 1. Venehes ištu hil’l’ašt’i, ala kolaida, mišo ii pöl’gästoitta kalad.
10 Vepsian Central Eastern Veps
Dialectal texts Kut tul’l’astadas kalan
(Как лучат рыбу)

 1. Kahten käutas, üks’ venehes ištup tagamou, a nece, kudam čokeip, ka se ezil’ seižup, karaulip.