Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

11 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language Äivozne rad toi hüvid satusid
  1. vastsim lujas äi mastarid, miččed mahtoiba tehta venehid, pletta puzuid tohespäi, tehta käzil erazvuiččid tehmusid.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Čoma vepsän ma. Pondal
  1. Iče kuvadaba puzuižid, sidoba verkoid, tegeba venehid.
3 Vepsian Biblical texts (translated) Elon leib
  1. 23Tiveriadaspäi tuli toižid venehid sen sijannoks, kus Ižand oli kitnu Jumalad da sötnu rahvast leibäl.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Heimrahvahiden kosketused oma vahvad
  1. Ühtes niišpäi rindatadas, kut ende estilaižed da vepsläižed tegiba venehid.
5 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus tüništoitab torokan
  1. Toižid-ki venehid läksi hänenke.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language Karjalan man kirjutai i runoilii
  1. Pusepän pajas Aaltami Rossin ohjandamižes openikad tegiba erazvuiččid tehmusid puspäi: kaludišton, venehid, vändimid.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Kuldaižed käded (Vepsläine mastar’ Vehkojaspäi)
  1. Korktoid i madaloid mal’l’oid, tohusiden pidimid, erazvuiččid puižid živatoid, venehid i äi tošt Ivan F’odorovič om tehnu ičeze kuldaižil käzil.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Muštab kaikid lapsid
  1. Hän mahtii tehta äjanregid tegeskel’ höbole, venehid tegeskel’.
9 Vepsian New written Veps
Miscellaneous Sel'ktas vedes kala kokib. 10. Erasiš vepsläižiš küliš eläba mastarid
(В чистой воде рыба клюет. 10. В некоторых вепсских деревнях живут мастера)
  1. Mahtaba tehta ičeze käzil kalapüdusid: sidoda verkoid, tehta venehid, merdoid.
10 Vepsian New written Veps
Miscellaneous Sel'ktas vedes kala kokib. 13. Endevanhas aigaspäi vezi oli sures arvos vepsläižil
(В чистой воде рыба клюет. 13. C древних времен вепсы относились к воде с почтением)
  1. Ristitud varaidaba sidä, ved’ vedehine voib tehta äjan pahad heile: kumarta venehid, upotada mehid.