Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

173 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Kalarand” vastsi adivoid
 1. Vepsläižed tegeba praznikoid kaiktäna erazvuiččikš.
 1. Adivoiden mel’pidod

  Čoma koncert, ilokahad vändod, mastar’-klassad lapsile, vepsläižed kalitad da magukaz lem’ tegibaKalarandadmelentartuižembaks.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Ku pätin tehta, tegen lophusai”
 1. Tatan polespäi kaik oma vepsläižed.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Kul’turdesant” tegeb ezmäižid ühthevedoid!
 1. päiväl Petroskoiš Rahvahaližes kul’turkeskuses avaiži ičeze verajad kaikile adivoile PaginklubVepsläižed besedad”.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Mitte linduine, mugoine i pajoine.” Vepsläižiden muštatišiden polhe
 1. Pidab sanuda, miše vepsläižed nimitiba muštatišid venäkeližel sanalposlovic”.
 1. Vepsa vanasõnad” (”Vepsläižed muštatišed”)-kirj paindihe vodel 1992.
 1. Vepsläižed muštatišed”.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Sel’ktas vedes kala kokib”
 1. Hän sanub, miččid kalanpüdusid vepsläižed mužikad otiba järvele da jogele ende, mil kalataba nügüd’.
 1. Vepsläižed mužikad ei navedigoi pagišta äjan, lujas varaidaba kamerad, a V’ačeslav Gerčin ei vändand nimidä, hän tegi sidä, midä tegeb kaikuččen päivän Savelii-vunukanke.
 1. Lujas äi primetoid da veroid vepsläižed tedaba kalatusen polhe.
 1. Sikš ku fil’mas Änižröunan vepsläižed lendaba ekologižid problemoid i holduba, miše läheli heiden posadoid radab lujas äi predprijatijoid, miččed saba malinovii kvarcit- da gabbro-diabazkived, ka, tegim sjomkoid mugažo neniš karjeroiš.
 1. Nenid veroid, primetoid vepsläižed muštaba lujas äjan.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Vepsläine pätnič”
 1. Tal’vkun augotišes, kut oli planoiš-ki, estafetan tehta sömižen vaumičendan mastar’-klass saiba vepsläižed.
 1. Vepsläižed aktivistad, ”Periodika-paindišton radnikad Irina Sotnikova da Galina Baburova tarjoičiba adivoile vaumitada haudutadud nagrišt, maidkislid da voikürzid.
 1. Heiden keskes oliba kut vepsläižed, muga i toižed tahtnikad, Petroskoin eläjad, kudambil om melentartuz’ rahvahaližehe sömižehe.
 1. Maidkislid vepsläižed vaumičiba kut znamasižil päivil, muga muupäivil-ki.
 1. Niid voib söda miččen taht südäimenke, no paksumba kaiked vepsläižed paštoiba kürzid tauknanke.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivod Petroskoišpäi vepsän man školiš
 1. Scenarijoid video-urokoile kirjutiba lehtmehed, tedomehed, opendajad da vepsläižed aktivistad.
 1. Fil’man nimi omVepsläižed, Kändmižen jügedused”.
 1. Fil’mas ozutadas vepsläižed külänikad, vepsän rahvahan uskondveroid, vanh Iona-Jašjärvelaine monastir’ da Uz’ Zavet-kirj.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivod Suomespäi vepsän mal
 1. Suomalaižed da vepsläižed jo amu oma radkosketusiš.
 1. Om tetpas, vepsläižedadivoičetai rahvaz, vepsän ma om avaitud sebranikoile.
9 Vepsian New written Veps
New-writing language Äivozne rad toi hüvid satusid
 1. Sen nimi omVepsläižed lühüdpajoižed”.
10 Vepsian New written Veps
New-writing language Al’manahan verez nomer
 1. Nece kirjutez om čomenzoittud fotoil, miččil om ezitadud vepsläižed runoilijad da kirjutajad, a mugažo vepsänkeline literatur: kirjad, openduzkirjad, vajehnikad, runokogomused...