Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

141 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Kul’turdesant” tegeb ezmäižid ühthevedoid!
 1. päiväl Petroskoiš Rahvahaližes kul’turkeskuses avaiži ičeze verajad kaikile adivoile PaginklubVepsläižed besedad”.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Mitte linduine, mugoine i pajoine.” Vepsläižiden muštatišiden polhe
 1. Pidab sanuda, miše vepsläižed nimitiba muštatišid venäkeližel sanalposlovic”.
 1. Vepsa vanasõnad” (”Vepsläižed muštatišed”)-kirj paindihe vodel 1992.
 1. Vepsläižed muštatišed”.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Sel’ktas vedes kala kokib”
 1. Hän sanub, miččid kalanpüdusid vepsläižed mužikad otiba järvele da jogele ende, mil kalataba nügüd’.
 1. Vepsläižed mužikad ei navedigoi pagišta äjan, lujas varaidaba kamerad, a V’ačeslav Gerčin ei vändand nimidä, hän tegi sidä, midä tegeb kaikuččen päivän Savelii-vunukanke.
 1. Lujas äi primetoid da veroid vepsläižed tedaba kalatusen polhe.
 1. Sikš ku fil’mas Änižröunan vepsläižed lendaba ekologižid problemoid i holduba, miše läheli heiden posadoid radab lujas äi predprijatijoid, miččed saba malinovii kvarcit- da gabbro-diabazkived, ka, tegim sjomkoid mugažo neniš karjeroiš.
 1. Nenid veroid, primetoid vepsläižed muštaba lujas äjan.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivod Petroskoišpäi vepsän man školiš
 1. Scenarijoid video-urokoile kirjutiba lehtmehed, tedomehed, opendajad da vepsläižed aktivistad.
 1. Fil’man nimi omVepsläižed, Kändmižen jügedused”.
 1. Fil’mas ozutadas vepsläižed külänikad, vepsän rahvahan uskondveroid, vanh Iona-Jašjärvelaine monastir’ da Uz’ Zavet-kirj.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivod Suomespäi vepsän mal
 1. Suomalaižed da vepsläižed jo amu oma radkosketusiš.
 1. Om tetpas, vepsläižedadivoičetai rahvaz, vepsän ma om avaitud sebranikoile.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language Al’manahan verez nomer
 1. Nece kirjutez om čomenzoittud fotoil, miččil om ezitadud vepsläižed runoilijad da kirjutajad, a mugažo vepsänkeline literatur: kirjad, openduzkirjad, vajehnikad, runokogomused...
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Änižröunan vepsläižed küläd tämbei i eglai
 1. Amussai vepsläižed eliba čomiš sijoiš: jogen da järven randal, mägel da krežal.
 1. Amussai vepsläižed sanuba: ”Ajam Änižen randad möto”.
 1. tedam, miše vepsläižed Änižröunan küliš eläba enamba 500 vot.
 1. Vasilištos seižuba sured puižed vepsläižed pertid.
 1. Vepsläižed pertid seižuba läz ted da tele kacub nel’l’ iknad.
 1. Vepsläižed mužikad lendiba pertid muga, miše ned seižuižiba enamba 100 vot.
 1. Külän nimed tuliba rusttas kivespäi, sidä vepsläižed saba jo enamba 300 vot.
 1. Vanhas kirjaspäi tedam, miše vodel 1873 Šoutjärven Pagastas oli 49 pertid, kus eliba vepsläižed: 128 mužikad da 108 akad.
 1. Vepsläižed pertid oma vanhadnel’l’ iknad kacuba tele.
 1. Kut oli jo sanutud, enamba 500 vot tagaze necile sijale tuliba ezmäižed vepsläižed.
 1. Vanhoišpäi kirijoišpäi tedam, miše vodel 1873 Toižeges oli 71 pertid, eliba vepsläižed: 224 mužikad da 245 akad.
 1. Kuvišpäi voim nägištada, miččed Änižröunan vepsläižed küläd oma tämbei i miččed ned oliba 60-70 vot tagaze.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Čoma vepsän ma. Šokš
 1. Vodel 1847 vepsläižed kivimastarid tegiba da loštatoitiba 27 kived šokšulaižes kvarcitaspäi Napoleonan I sarkofagan täht.
9 Vepsian New written Veps
New-writing language Ekskursii Šoutjärven muzejas
 1. Jumalan linduks kuctihe joucent, mi ozutab kut vepsläižed arvostiba necidä lindud.
10 Vepsian New written Veps
New-writing language Ekskursii Šoutjärven muzejas (Muzejan 50-voččeks jubilejaks)
 1. Vepsläižed naižed ombliba vaiše rusttoil da vauktoil nitil.
 1. Vepsläižed naižed oliba kädekahad emägad.
 1. Konz zavodim kacta, ka voib sanuda, miše nene hurstid oma vepsläižed.