Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

55 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Kul’turdesant” tegeb ezmäižid ühthevedoid!
 1. openziba kaikid tulnuzid ristituid kirjutamha da lugemaha vepsän kelel, starinoičiba vepsläižes literaturas, Kodima-lehteses da Kipinäkulehteses.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Sel’ktas vedes kala kokib”
 1. V’ačeslav Nikolajevičan jured oma vepsläižes Mägiderüunaspäi.
 1. Vaiše edahaižes vepsläižes Ladv-posadas (Piterin agj) tundištimoiš noren kalanikanke Sergei Anhimovanke.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Aleksei Petersonan jäl’gidme: 50 vodes päliči
 1. Projektan pätegendanoleskelda enamba, mi 20 vepsläižes küläs, kerata audio- da videomaterialoid da, voib olda, tulijal aigal, tehta fil’m necen ekspedicijan polhe.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Čud eläb ei vaiše sarnas
 1. redukud endevanhas vepsläižes Kalag’-posadas oli tehtud Regionankeskeine Vepsläine sarn-festival’.
 1. Om žal’, miše ei kaikutte vepsläižes kanzas pagižeb vepsäks.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language Ekskursii Šoutjärven muzejas (Muzejan 50-voččeks jubilejaks)
 1. Natalia Anhimova jatktab ekskursijad: ” nägem, miše vepsläižes pertiš päč otab äi sijad.
 1. Muga voib sanuda, miše vepsläižes perehes päč oli erikoine.
 1. Vepsläižes pertiš kaik kalud seištihe ičeze sijal.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language Elon pu änikoičeb jo 30 vot
 1. Äivoččen tradicijan mödhe endevanhas vepsläižes küläs änikoičiElon pu”.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Erz'a-rahvahan čoma kirjutai
 1. Meiden vepsläižes Kipinän nomeras tahtoim tundištoitta teid, kalhed lugijad, Gennadii Grebencovan sädandradho.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Etnolager’ norištole
 1. Vepsläižes gruppas täl vodel openzihe nel’l’ neičukašt.
9 Vepsian New written Veps
New-writing language Garik-kaži
 1. Minä elän vepsläižes küläs, Kalages.
10 Vepsian New written Veps
New-writing language Hänen heng – rahvahaližes pajos
 1. Elädes vepsläižes küläs L’udmila Melentjeva tedišti äi tarbhaižid tedoid vepsläižiš, heiden veroiš, tradicijoiš da fol’kloras.