Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

34 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language Äirahvahaline Karjalan ma
 1. Neiččed ozutiba melentartuižed kaikile vepsläižile tutabad fil’mad kutSel’ktas vedes kala kokib”, ”Vepsläižen pertin südäindaŽivatad vepsläižiden elos”.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Čoma vepsän ma. Šokš
 1. Vepsläižele röunale i vepsläižile kivimastarile toi sur’t tetabut Šokšun babarmmujuine kvarcit.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Čud eläb ei vaiše sarnas
 1. Vepsläine sarn-festival’ om mel’he, nacein, kaikile vepsläižile.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Čudokaz sarnoiden starinoičii
 1. Lugijoiden keskes paiči iče Janad oliba kirjišton radikad, muzikmez’ da opendai Igor’ Solovjov, tetab kaikile vepsläižile runoilii da kirjutai Oleg Mošnikov, Kodima-lehtesen radnik Galina Baburova.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language ELDIA – oppindprojektan tegonsatuz
 1. Raportan mödhe venäkel’ om vepsläižile kaikid vahvemb kel’.
 1. Vastusid voib el’geta mugažo ninga, miše kelen kävutand officialižiš sijoiš, azjoiš om ani veraz, tundmatoi meletuz vepsläižile...
 1. Necen voib el’geta muga, miše äjile vepsläižile om jüged meletada vepsän kelen kävutandas rados, sikš ku enamb koumandest palad vastusid andajišpäi ei andnu nenile küzundoile nimittušt vastust.
 1. Konz küutihe, om-ik vepsän kelen opendamine vepsläižile lapsile tärged, 70% meletiba, miše om.
 1. Kel’kosketused

  Vepsläižile vastusid andajile ezitiba erazvuiččid mel’pidoid vepsän keles i sen kävutandas.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language Elon pu änikoičeb jo 30 vot
 1. No tahtoim, miše oliži ei vaiše praznik, ei vaiše kargud da pajod, a midä-ni hüväd tehtaiž vepsläižile i kaikile, ken eläb vepsän mal”.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Elonpu-praznikal Päžjärv’-külä vastsi surid adivoid
 1. pästim erazvuiččid kirjoid vepsläižile.
 1. starinoičim siš, midä tegem vepsläižile Karjalas, miše heiden elo oliži kebnemba da paremba”.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Estilaižed kucuba Karjalan norištod kinokursile
 1. Estilaižed oma läheline rahvaz vepsläižile.
9 Vepsian New written Veps
New-writing language Hätken eläškab Karjala uniš...
 1. Ka, tozi om, vepsläižile voib kebnas elädä vaiše venän kelel pagištes, no toižes polespäi....
10 Vepsian New written Veps
New-writing language Hüvä elon da radon ozutez
 1. Sanub, miše vepsläižile tuli sur’ oza, mišesinä (Rürik) tulid lidnaspäi tagaze vepsläžidennoks.