Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

2 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian Central Western Veps
Dialectal texts Kut minä kalatan
(Как я ловлю рыбу)
  1. Kevädou tarbiž kalatada madalou, kuni vilu vezi, metrad kaht süvüst, no simaine kuukus tarbiž pästta metrad viž, mišto sär’gine voiš tehta tobjemban krugan.
2 Vepsian Central Western Veps
Dialectal texts Mida edel södihe i g’odihe
(Что раньше ели и пили)

  1. Ajad skan’c’ad, touknad segeitad i kiitäd voiš.