Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

7 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps Northern Veps
Tales Bohat vel'l' i gol'l’ vel'l'
(Богатый и бедный братья)

 1. Däniš läks’ i toi eläbad i kol'l'an vett, sanub:
  - Pidab nugune voita ižandale kagl, i panda tagaze.
2 Veps Biblical texts (translated) Iisusan eläbzumine
(Iisusan eläbzumine)
 1. 1Konz sobat oli männu, Magdalan Maria, i Maria, Jakovan mam, i Salomia ostiba čomahajušt void, miše mända i voita Iisusad.
3 Veps Northern Veps
Tales Ižand emaganke da sused-lihanik
(Хозяин с хозяйкой да сосед-мясник)
 1. Liikaškan’ sougaižed i sanub emagale:
  Vot sili, emag, nened samiad parahimad sougaižed sättutaze antta vaise sili, mise sina voižid pühäpään emagusen seil voita.
4 Veps New written Veps
New-writing language Lapsiden kezaradod
 1. Vanhad mamšižed saneliba muga: ”Marjoihe kävuda, ei vaiše pajod pajatada, da suid voita, pidab kaikuččele marjaižele kumartas”.
5 Veps Central Eastern Veps
Miscellaneous Sel'ktas vedes kala kokib. 26. Kalakurnikan täht meile tari ezmäi tehta tahtaz
(В чистой воде рыба клюет. 26. Для курника нам необходимо сделать тесто)
 1. Kalakurnik om vaumiž, jäi vaiše voita ülähänpäi voimižel i otam maidon, munan tegem mugoižen segoitusen i voidam kalakurnikan pälpäi.
6 Veps New written Veps
New-writing language Veroiden Tedolang
 1. Voib otta todesišt saved, ku om, ka paremba vauktad, tehta nozolad i necil nozolal pidi voita jaugad da käded.
 1. SAVINOZOL
  Pidab otta kahmal saved, segoitada sidä vedes, ližata üks’ luzik kandatest, jäl’ges voita hibjpalad kus om kuiv, ahavoičenu nahk.
7 Veps New written Veps
New-writing language Veroiden Tedolang
 1. Vaiše muštkat: edel kaiked pidab voita voil künambrusen kändmuz, miše tedištada, ei-ik ole allergijad.