Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

7 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian Northern Veps
Tales Bohat vel'l' i gol'l’ vel'l'
(Богатый и бедный братья)

 1. Däniš läks’ i toi eläbad i kol'l'an vett, sanub:
  - Pidab nugune voita ižandale kagl, i panda tagaze.
2 Vepsian Biblical texts (translated) Iisusan eläbzumine
 1. 16 Konz sobat oli männu, Magdalan Maria, i Maria, Jakovan mam, i Salomia ostiba čomahajušt void, miše mända i voita Iisusad.
3 Vepsian Northern Veps
Tales Ižand emaganke da sused-lihanik
(Хозяин с хозяйкой да сосед-мясник)
 1. Liikaškan’ sougaižed i sanub emagale:
  Vot sili, emag, nened samiad parahimad sougaižed sättutaze antta vaise sili, mise sina voižid pühäpään emagusen seil voita.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Lapsiden kezaradod
 1. Vanhad mamšižed saneliba muga: ”Marjoihe kävuda, ei vaiše pajod pajatada, da suid voita, pidab kaikuččele marjaižele kumartas”.
5 Vepsian Central Eastern Veps
Miscellaneous Sel'ktas vedes kala kokib. 26. Kalakurnikan täht meile tari ezmäi tehta tahtaz
(В чистой воде рыба клюет. 26. Для курника нам необходимо сделать тесто)
 1. Kalakurnik om vaumiž, jäi vaiše voita ülähänpäi voimižel i otam maidon, munan tegem mugoižen segoitusen i voidam kalakurnikan pälpäi.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language Veroiden Tedolang
 1. Voib otta todesišt saved, ku om, ka paremba vauktad, tehta nozolad i necil nozolal pidi voita jaugad da käded.
 1. SAVINOZOL
  Pidab otta kahmal saved, segoitada sidä vedes, ližata üks’ luzik kandatest, jäl’ges voita hibjpalad kus om kuiv, ahavoičenu nahk.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Veroiden Tedolang
 1. Vaiše muštkat: edel kaiked pidab voita voil künambrusen kändmuz, miše tedištada, ei-ik ole allergijad.