Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

2 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts tuul’imel’l’iččiä iellä kuin srojittih t’iälä mužikat...
(ветряную мельницу раньше как строили здесь мужчины...)

  1. A mel’l’ičän alla jiäy väl’i, hiän paččahilla šeizottau, štob vez’i hyppäis’ mel’l’ičän alla, čuas’t’i.
2 Karelian Proper Tolmachi
New-writing language Varžinaiskarielah da VepKar-korpussah näh
(О собственно карельском наречии карельского языка и о корпусе ВепКар)

  1. Ka vain vähembi puolda heistä pagizou karielakši, a Tverin Karielašša vain kolmanneš čuasti pagizou karielan kielekši.