Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

12 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper Vesyegonsk
Dialectal texts Hiil’ihawda i paja
 1. I tois’piänä voit pajalla, pajan’iekalla ottua na d’elo händ’äh gornah.
 1. N’in et vet händäh venüöl’l’eh jät’a, pid’äw šuattua...
2 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Il’l’a
(Ильин день)

 1. Hän’däh ves’ma jo varatah, pruaznuijah, štobi i piät’inčöinä ei ruattu vihmoin tuačči, tuwčin tuačči.

 1. I nagol’e ka händäh i varattih, ka počitaidih ves’ma nagol’e.
3 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Lapšen vied’ih pahaččazet
(О пропаже ребенка)

 1. Fat’t’ieči, jo pimenöw, ewle hän’däh, män’i i n’imistä ei löwvä, ei ole.

 1. Jo kaiken kylän proid’i, a händäh i löwdän ei.

 1. Händäh ei löwdännyn, a hänen pahat i kopattih šez’iin’e.
4 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Lašta kyl’vet’t’i buabo
(Баня, родильная обрадность)

 1. Buabo ottaw lapšen, a roženča, muamo, jäl’l’es’t’i s’iiz’imanke, štobi ei händäh šuwveldais’, nagol’e s’iiz’imanke kävel’dih roženčat kylyh.
5 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Millä l’eččiečet’t’ih
(Народная медицина)

 1. Händäh juwvah...

 1. Luajittih vavarnon l’eheštä, i ruagua vavarnoz’ie kerät’t’ih, hän’däh hawvutah, kuivatah i ka šidä i juodih.

 1. L’ehtyz’ie kerät’t’ih en’n’ein tože, kerät’t’ih händäh...
6 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Mittynäz’ie en’n’ein pruazn’iekkoida pruaznuidih
(Праздники)

 1. El’iäs’s’eh män’i tytär miehellä, muamo i poručil heiläh, Guwr’eilla da tällä Avivalla, što mie t’eiläš annan, poručaju tyttären oman, što työ hän’däh vardeiččiz’ija.

 1. Nain’e jo i dogad’i, što hän’elläh on otettu tämä nain’e, hiän ol’i naizena, pid’i hän’däh.

 1. Ka hän’däh i ruvettih hawkkumah.
7 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Pagiz’ijago työ kar’ielakši školah šuat?
(Говорили ли Вы по-карельски до школы?)

 1. I kaikkie, i nuat’t’irokkua, nuat’t’irokkua konža l’ihanker, a konža postnoi, tämä s’erije šči, ka nämä, kuin hän’däh, ei valgie kapusta, a ka nämä l’ehet piäl’immäs’tä, da, nuat’t’irokkua.
8 Karelian Proper Vesyegonsk
Dialectal texts Puiččima briwžoilla
 1. keeran proit, potom pid’äw kiänd’iä händäh, harvoil tr’äs’s’it, tr’äs’s’it l’üwthüt, kiän’n’ät, vot.
9 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Svätkat, suad’iba
(Святки, свадьба, гадания)

 1. Männäh taloh, taloh männäh suatot, lämmit’etäh čuajun, čuajulla hiät juotetah, i ruvetah händäh miehellä andamah, ruvetah šil’mie ris’t’imäh, tuatto da muamo šil’mät ris’s’itäh hänellä.

 1. A miwla tuhma mužikka, nu kaiken ijän mie hän’däh šuannun en, da aivoin hiän i kuol’i.
10 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts tuul’imel’l’iččiä iellä kuin srojittih t’iälä mužikat...
(ветряную мельницу раньше как строили здесь мужчины...)

 1. Ka podber’iu d’iikoin harmuan kiven, ei ois’ ruškie, kumban’e yl’en murenou il’i ves’ma kova, ei šua i taguo hän’däh.