Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

1 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kun ruohtinet maissella kevätkalua, olet karjalaini!
  1. Nykyajan lapšena en ole konšana maistan šitä herkkuo, min takie karjalaisie šanotah hapannuon kalan šyöjikši, vaikka olenki kašvan karjalaisešša pereheššä.