Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

2 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kun ruohtinet maissella kevätkalua, olet karjalaini!
  1. Mie piätin ottua šelvyä, mitein kevätkalua valmissettih, mitein ta konša šitä šyötih, ta oliko še tovella hapannutta, kutein monet šanotah.
2 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Šöisin kun šaisin
  1. Še haju ei merkinnyn hapannutta kalua, vain še oli juštih šen kevätin tunnuš.