Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

1 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper Vesyegonsk
Dialectal texts Kez’r’iämmä i vallotamma
  1. Miän Pokrovašta viel’ä ei, miän Pokrovašta viel’ä har’jattih, kez’r’ät’t’ih šuur’ipühäh ši̮aten, viel’ä šuur’eššapühäššä aigahaže kun on kez’r’iämis’t’ä, aigan’e šuur’ipühä, viel’ä šuur’ešša n’ed’el’i pid’i, kävüt.