Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

2 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Hauki
  1. Enšin še löysi aitašta vanhan rissin ta ašetti šen piähäššentäh hauvilla on nyt risti piäššä.
  1. Mekko muuttu vähäsen ajan piäštä nahkakšita ihan šiitä šuaten on hauvilla niin täplikäš puku piällä.
2 Karelian Proper Oulanga
Dialectal texts Šiäprimiettoja
  1. Šanottih, jotta kun hauvin kevyällä šuat, n’i ensimäksimeilä Palaka-rukka pokoin’iekka šen kaikičči šanokum missä ollou näin, jotta kun hallua, n’iin kun halla tullou, n’ii kun hauvilla makša näim pitkä, n’i ollou t’iälä, kešempänä, n’i kešähallam pitäy op’esaat’el’no, a kun ollou tiälä latvempana, n’i šanou myöhäsempi tulou siitä halla, jotta še poikki n’iin, n’i ol’i ta še mušta i on še hauvim makša, oikein še ol’i prim’etl’ivoi.