Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

6 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper Tikhvin
Dialectal texts Hein’aijal
  1. Kävimmä myö hein’aijal, kooža jo kažvaa hein’ä šuuri.
2 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kašvatetušta marjašta šuurutta, meččämarjašta makeutta
  1. Niemen kešellä on šuuret ruoppahat, niijen ympärillä vuapukkaiset kašvettih, no kun šieläki on šama juttu, jotta heiniköt on korkiet, niin vuapukkaiset ruvettih kašvamah alankoilla, missä heinä on matala.
3 Karelian Proper Vesyegonsk
Dialectal texts Kuin myö varuššamma s’ilossuo
(Как мы готовим силос)
  1. S’ilossuh god’iečow kaiken moin’e hein’ä.
4 Karelian Proper Kestenga
Dialectal texts Ol’i ličen’joita vs’aakuoloita
  1. A šiitä ol’i m’i lienöy heinä, n’iŋ kum mie em muissa, jotta m’ii oli nazivan’ja, kun tooše vaččah juotih.
5 Karelian Proper Kestenga
Dialectal texts Pruasn’iekat
  1. Lahen kyläššä ol’i Miikkula, Miikkula tooše on, tällä Nikolaipäivä, Nikolaimpäivä, n’i šiitä käyväh n’iinä päivinä juhlimah n’iih kylih, a tuola Heinä...
  1. A še šillä, jotta še on nuori vielä heinä, n’iin ei voi niittyä šiih šuat’en, kun ijul’an šeiččementeh päiväh.
6 Karelian Proper Oulanga
Dialectal texts Šiäprimiettoja
  1. No, plahv’ešs’n᾽n᾽a, s’et’moi tätä kuuta, apr’el’ua, i kattojem piällä kun näin šanotah, jotta kattojem piällä ku lunta ei ol’is’ n’i siitä, i kevyällä jyrimpäivänä, ei ol’is’ s’iitä maijašša jo vous’e, tätä, jo, tämä tämä heinä kašvais’ ta i lehmät voitais’ ulkon olla, kum plahv’eššen’n’ana vain ei ol’is’ kattojem piällä lunta, n’iij jo aikan’i tulis’, a tänä vuotena taitau myöhän’i tulla kun on näin.