Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

5 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Hytti numero 5
  1. Heissä on monta hauškua poikua ta niin ollen on aika kulun matalla mikäli näissä oloissa voit toivuo.
2 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Jyškyjärven kautti
  1. Heissä on monta hauškua poikua ta niin ollen on aika kulun matalla mikäli näissä oloissa voit toivuo.
3 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kavotettu muajilma
  1. Luonto muanittau luovie ihmisie ta herättäy heissä tuntehie, kumpasie hyö esitetäh omissa tevokšissa.
4 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Vuokkiniemi čuarinajan virkamiehen nähtynä
  1. Hyö ollah enimmäkšeh keškikokosie, rakenteheltah tukevie, šeisoma-ašento on šuora; lihavutta heissä näköy hyvin harvoin.
5 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Yhen miehen mieli ta yhekšän miehen voima
  1. Kontien elintavoissa vanha rahvaš nähtih šemmoista arvautukšellista, mi heissä herätti šekä kummiteltavua, jotta hätyä.