Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

241 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “...Ei ole missänä niin kultaista elämyä, kun miän Karjalašša!”
 1. Venäläiset virkamiehet šyytettih Jeremejev halličukšenvaštasešta toiminnašta ta karkotettih hänet Keški-Aasijah, missä hiän kuoli keuhkotautih.
 1. Annan kakšikymmentä kirjaista, mit hiän kirjutti Vasililla, oli löyvetty nippuna Šuomen kanšallisarhiivan Paavo Ahavan (Pavel Afanasjevin) keryäntähiseštä.
 1. Hiän oli enšimmäisenä lapšena pereheššä ta hänen jälkeh šynty vielä kakši tyttyö.
 1. huutau hiän eryähäššä kirjasistah.
2 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Kalevalan” uuši istorija
 1. Pelin aikana hiän vaihto vehkehie, ”tappotoisie hahmoja ta rikko lupaukšen.
3 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Karjalan” piirileikit, kruugat, kisat...
 1. Näin hyö opaššutah tanššimah, ta vaikka ei ni opaššuta tanššimah, niin voijah löytyä joukošta ičelläh naisen tahi miehen, tämäki on hyvä, lisäsi Andrei Mihailovič ta muisteli vielä mukavan jutun, mitein hiän tutki Salmen kylän kasareikkua: – Myö löysimä tanššin šelityškiännökšen.
4 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Meijän šuvun lauluja…”
 1. Hiän esitti Kokko lenti -hiälaulun.
5 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Piäsitkö piällä?”
 1. Kerran hiän šattu näkömäh kun Ončči, ennein vanhah yksi Vuokkiniemen pohatimpie isäntie, nurmie puhaštuas’s’ah kankesi nurmelta joven vietäväkši ilmataivahaisen kuušenkärillähän.
 1. Kerran tuaš šiijanpyynnin aikana hiän šoutau venehelläh tai näköy, jotta joki on lašettu verkkuo täyteh, monta monituista jatua rannašta toiseh.
 1. Hiän šai koraušviikattehen, tälläsi šen venehen peräh tai šouteli jokie ylöš alaš.
 1. Omaperäni še mušikka oli, ka kyllä hiän tykkäsi ihmisistä, kun eläli erakkona täššä niemeššä.
 1. Niin kun toisetki šyrjäpaikkojen eläjät: hiän tykkäsi, kun matkalaiset, varšinki tuttavat, poikkesi hänen luona matateššah.
6 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Äijänpäivän murkina
 1. Još mistä asiešta tuli pakina, niin hiän jo šiih tunkeutuu räpättämäh ta aina vain vetäy eteh, varšinki šyömisen.
 1. Šitä kun ennein vanhah šyötih, niin še vašta šyöntie oli, tovisti hiän.
 1. Hiän oli valmis šyömäh vaikka hevosen karvoneh päivineh.
 1. Hiän kaččo niin kuin hukka lampahah.
 1. Hiän muitein vielä aina lisäsi: – Kyllä ne šiitä šemmosen murkinan jälkeh tanhuonki šeinät mualautu.
 1. Täššä Melentjein akka vihjasi šivumännen šiih, jotta kun nälkähini piäsi ruuvvan kimppuh, niin hiän šöi niin äijän, jotta vačča mäni pilalla.
 1. Hiän oli köyhä mieš, kulki kylissä ta ruato kaikenmoista talouštyötä: pani aitua, niitti heinyä, leikkasi vil’l’ua, kuokki peltuo.
 1. Toisien mukah hiän ennein murkinua pesi käteh ta istuutu šyömäh.
 1. Olen mie toisella kerralla viisahampi, hiän arvelou ičekšeh.
 1. Kun hiän toisen kerran joutu pruasniekkastolah, niin jo tiesi mitein pitäy šyyvvä, jotta muutoman lusikallisen meččorokkua, mitä šillä kertua oli keitetty, šöi voilla voijetun potakkašankin, šuurimašiämyštäsen kalitan, yhtä ta toista vielä lisäkši ta lippo lusikallah maituo šekah.
 1. Kakkarah hiän tarttu ihan varmana šiitä, jotta kaikki luistau nyt loppuh ilman mitänä šekauvušta.
 1. Kiisselie hiän ei enämpi kehannun ruveta šyömäh, nousi stolašta ta läksi puhistamah pukšujah.
7 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Aino
 1. Vaikka šiäkšet kiušatah
  Hiän ei šilti ite.
8 Karelian Proper Tikhvin
Dialectal texts Ajel’i Čiist’ieštä ukkon’e
 1. Štobi hiän ei tädä.
 1. Naizet tullaa bričkakululla, hiän ka puikkozee ottaa.
 1. Hiän s’iula i andaa.
9 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Äkkiviisaš jänis
 1. Jänis tuli kotih ta alko kehuo, kuin hiän tänäpiänä anto monta viisašta neuvuo ta kuin monella elukalla autto.
 1. Hiän tiesi, jotta puukološta heti lentäy mehiläisparvi ta purou mejenvaraštajua.
 1. Pitältikö hiän juoksiei ole tietuo.
10 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Ämmön luona kyläššä
 1. Kiukua

  Konša Sen’a oli kyläššä, hiän opaštu ni kiukuata lämmittämäh.