Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

279 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “...Ei ole missänä niin kultaista elämyä, kun miän Karjalašša!”
 1. Venäläiset virkamiehet šyytettih Jeremejev halličukšenvaštasešta toiminnašta ta karkotettih hänet Keški-Aasijah, missä hiän kuoli keuhkotautih.
 1. Annan kakšikymmentä kirjaista, mit hiän kirjutti Vasililla, oli löyvetty nippuna Šuomen kanšallisarhiivan Paavo Ahavan (Pavel Afanasjevin) keryäntähiseštä.
 1. Hiän oli enšimmäisenä lapšena pereheššä ta hänen jälkeh šynty vielä kakši tyttyö.
 1. huutau hiän eryähäššä kirjasistah.
2 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Kalevalan” uuši istorija
 1. Pelin aikana hiän vaihto vehkehie, ”tappotoisie hahmoja ta rikko lupaukšen.
3 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Kanteletar” kajahti Koštamukšešša
 1. Hiän musiikintutkijan Irina Semakovan kera niise ollah “Kantelettarenjärještäjinä.
4 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Karjalan” piirileikit, kruugat, kisat...
 1. Näin hyö opaššutah tanššimah, ta vaikka ei ni opaššuta tanššimah, niin voijah löytyä joukošta ičelläh naisen tahi miehen, tämäki on hyvä, lisäsi Andrei Mihailovič ta muisteli vielä mukavan jutun, mitein hiän tutki Salmen kylän kasareikkua: – Myö löysimä tanššin šelityškiännökšen.
5 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Meijän šuvun lauluja…”
 1. Hiän esitti Kokko lenti -hiälaulun.
6 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Piäsitkö piällä?”
 1. Kerran hiän šattu näkömäh kun Ončči, ennein vanhah yksi Vuokkiniemen pohatimpie isäntie, nurmie puhaštuas’s’ah kankesi nurmelta joven vietäväkši ilmataivahaisen kuušenkärillähän.
 1. Kerran tuaš šiijanpyynnin aikana hiän šoutau venehelläh tai näköy, jotta joki on lašettu verkkuo täyteh, monta monituista jatua rannašta toiseh.
 1. Hiän šai koraušviikattehen, tälläsi šen venehen peräh tai šouteli jokie ylöš alaš.
 1. Omaperäni še mušikka oli, ka kyllä hiän tykkäsi ihmisistä, kun eläli erakkona täššä niemeššä.
 1. Niin kun toisetki šyrjäpaikkojen eläjät: hiän tykkäsi, kun matkalaiset, varšinki tuttavat, poikkesi hänen luona matateššah.
7 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Viena” šai Koštamukšen hyväkšynnän
 1. Hiän šano, jotta tämä on yhtehini palkinto ta anšijojen hyväkšyntä.
8 Karelian Proper Vesyegonsk
Dialectal texts [Ves’s’in učiit’el’an kir’ja]
([Письмо весьегонского учителя])

 1. T’ämän kn’iigan s’illoin lugi L’en’ina, i hiän kiit’t’i ves’s’il’äz’ie.

 1. Hiän l’yps’i jogo l’ehmäs’t’ä en’ämmän kolmie tuhatti̮a l’itri̮a.

 1. Hiän paimendi sti̮adi̮a i l’yps’i l’ehmie.

 1. A hiän jo toin’e vuoži paimendaw i l’yps’äw kahekšantois’t’a l’ehmiä.

 1. Konže hyö kannetah, vahnat l’ehmät ši̮atamma zagotofkoih, a hiän s’ijah s’eižatamma nuoret.

 1. Konže hiän loppi d’es’t’il’etkan, rubei kolhozašša ri̮adamah.

 1. Hiän n’yt zaočno opaštuw zoot’ehn’ikumašša.
9 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Äijänpäivän murkina
 1. Još mistä asiešta tuli pakina, niin hiän jo šiih tunkeutuu räpättämäh ta aina vain vetäy eteh, varšinki šyömisen.
 1. Šitä kun ennein vanhah šyötih, niin še vašta šyöntie oli, tovisti hiän.
 1. Hiän oli valmis šyömäh vaikka hevosen karvoneh päivineh.
 1. Hiän kaččo niin kuin hukka lampahah.
 1. Hiän muitein vielä aina lisäsi: – Kyllä ne šiitä šemmosen murkinan jälkeh tanhuonki šeinät mualautu.
 1. Täššä Melentjein akka vihjasi šivumännen šiih, jotta kun nälkähini piäsi ruuvvan kimppuh, niin hiän šöi niin äijän, jotta vačča mäni pilalla.
 1. Hiän oli köyhä mieš, kulki kylissä ta ruato kaikenmoista talouštyötä: pani aitua, niitti heinyä, leikkasi vil’l’ua, kuokki peltuo.
 1. Toisien mukah hiän ennein murkinua pesi käteh ta istuutu šyömäh.
 1. Olen mie toisella kerralla viisahampi, hiän arvelou ičekšeh.
 1. Kun hiän toisen kerran joutu pruasniekkastolah, niin jo tiesi mitein pitäy šyyvvä, jotta muutoman lusikallisen meččorokkua, mitä šillä kertua oli keitetty, šöi voilla voijetun potakkašankin, šuurimašiämyštäsen kalitan, yhtä ta toista vielä lisäkši ta lippo lusikallah maituo šekah.
 1. Kakkarah hiän tarttu ihan varmana šiitä, jotta kaikki luistau nyt loppuh ilman mitänä šekauvušta.
 1. Kiisselie hiän ei enämpi kehannun ruveta šyömäh, nousi stolašta ta läksi puhistamah pukšujah.
10 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Aino
 1. Vaikka šiäkšet kiušatah
  Hiän ei šilti ite.