Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

2 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Kanteletar” kajahti Koštamukšešša
  1. Missä vielä nuoret miehet voitais näyttyä, kuin reippahat ta miehekkähät hyö ollah, ta kuin hienot ollah tytöt?
2 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Hilluo keryämäššä
  1. Šiitä hyö kuoritettih hienot vičat ta lujah šivottih ropehet keppijen päih, niin jotta ne ei luiskahettais.