Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

5 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper Vesyegonsk
Dialectal texts El’et’t’ih ukko da akka...
(Жили старик и старуха...)

  1. Ukolla i šanow: “Ukko, miwla himottaw l’ihi̮a!”.
2 Karelian Proper Vesyegonsk
Dialectal texts Jäin mie...
(Осталась я...)

  1. A gul’aija s’orowno himottaw: šomuš ewle yks’i, a nuoruš kaikilla on yks’i!

  1. Kaikilla himottaw gul’aimah, ka n’iin mie nuoruon aijan, ka kojokak i provod’iin.
3 Karelian Proper Kestenga
Dialectal texts Kuin ennen lapšie kašvatettih
  1. Šemmon’i šе ol’i, ei sitä ollun, ken tuaš parempaiseh, ta kem pahempah, ta ken kuinki, napr’im’er, mie muissan, kum meilä muamo, kum myö vanhempain’i ol’in tytär, ka kuj jättäy, puolenkymmentä, jo jättäy n’iitä, ta s’iitä n’iitä jiämmä n’änččimäh, hänellä pitäy vain kävellä, nuotilla kävelöy, ta vopše joka paikašša, tuattuo še meilä äijänkö kot’ih tulettel’i, kun aivam piti olla t’ienašša, ku pereh ol’i šuuri, ta yksinäh ol’i t’ienašša, a no n’iinkun tu…, s’iitä ku jättäy šinne, mejät pirt’t’ih, tošijanki kun kačomma, kačomma sielä, ta kun vielä himottau, n’i juošša ta šiitä jo loppusella pannah lukku ovih ta lukun tua kaikki, ta jott emmä paken’iis n’änčät, a kun konša pakenemma, n’i el’i olemma šielä uinon, tuuvittel…, olemma šikäl’i, jotta lapš ol’ lentän kätkyöštä, kun itköy, ta lattiella makuau lapši, ta s’iinä i n’än’čät makuamma, vai ku yöllä muamo nuotalta tulou n’i n’iitä, še…, šemmosie n’iän’čint’ie, a vot še ol’ eri liäkärin kohta, jotta kui jesl’i, napr’im’er, mitä kipey…, kipeyvy(i)t ta s’itä ta kipey(vyit), no t’ietäjie ečittih, ta tuošša kaikki, kylyvettä käytettih sielä.
4 Karelian Proper Kestenga
Dialectal texts Pruasn’iekat
  1. Šinne juhlih n’iin, šiitä myö meilä himottau olla, kun on šielä meilä trool’at, n’in tämäm päiväm pruasnuičemma ta vielä huomen’in’i päivä.
  1. Tanšših himottau, a kun tulemma kotih, n’i n’iin, ihan värisemmä n’iin, varajamma, jotta muratah.
  1. Jotta himottau vielä pruasnuija, a väl’ipäivä on n’i toperiu puois lähtie.
5 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Šytytä oma päiväni pimiekuušša!
  1. MIELIRUATO
    Pimeinä iltoina himottau hommata mitänih mukavua ta rauhallista.