Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

1 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Karjalaisien elämäntavat
  1. Šuurissa kylissä, missä on äijän venäläisie virkamiehie, esimerkiksi Uhtuošša, elämä on vielä kallehempi, šentäh kun šielä šuuren kyšynnän takie nouššah hinnat ni paikallisih ruokatavaroih: lihah, voih, kalah ta niin ielläh.