Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

3 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper Vesyegonsk
Dialectal texts Pellot i lovat
  1. Da s’iel’äl’ pellošša..., mis’s’ olgah n’okišša, jogeh päit’en, jogirandaz’et, kaikki podal’še oldii zamer’kaz’et.
2 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Svätkat, suad’iba
(Святки, свадьба, гадания)

  1. A tämä fufaika jogeh luodu, jallat pez’i i läks’i.
3 Karelian Proper Dyorzha
Dialectal texts Žiivattua l’eikatah šugüžül’l’ä
  1. Viijäh, sn’imtäh hänešt nahkan i viijäh hänen jogeh, šivotah nuorah.
  1. I kogonzen i viijäh jogeh, i šiäl’ l’iguččow, a to kulkun l’eiktah, hin on äijäl’d ver’ekkäš täšš.