Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

26 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Piäsitkö piällä?”
 1. Kerran hiän šattu näkömäh kun Ončči, ennein vanhah yksi Vuokkiniemen pohatimpie isäntie, nurmie puhaštuas’s’ah kankesi nurmelta joven vietäväkši ilmataivahaisen kuušenkärillähän.
2 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Elettih ennein Tollon kyläššä
 1. Šiitä Kormila oli šielä, šitä ei näkyn, še ei ollun joven rannalla.
 1. Nämä toiset huuttorit ta termät ne oltih joven rannalla.
 1. Niin jotta ei še ollun, jotta ihan yhen joven varrella olis ollun, tahi yksi puoli jokie olis ollun Vuokkiniemen tahi Tollon nurmie, a ne oltih šekasin.
3 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Etonat
 1. Erähän kerran huomenešpuolešta meijän ämmöt-potruškat keräiltih etonoja, a šiitä lähettih aseillah joven toisella puolella.
 1. A mie vien ne joven toisella puolella.
4 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Hytti numero 5
 1. Joven yli kulettih lautoilla nykysen rautatiešillan kohalta ta talviaikana jiätä myöten.
5 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Hyväšti, Arhankeli!
 1. Aštuos’s’a ohitamma tuulimelliččöjä, aittoja ta heinätupie, jiäkaršinoja ta joven rannoilla rakennettuja kylyjä.
6 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Ihmini ihmisen kera
 1. Viimein rohkenin kačahtua šiihi, ken šeisattu miun ta joven välih.
7 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Jyškyjärven kautti
 1. Čirkka-Kemijoven ta Kemijoven yhtymäkohašša šijaiččijalla Jyškyjärvellä on joven yli rakennettuja rippušiltoja, mit yhissetäh jovešša olijie šuarija mantereh.
8 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Jyškyjärven paikannimien šaloja
 1. Niin, mukava on Jyškyjärven poikki virtuajan joven nimen alkuperä.
9 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Karjalan kielen tila
 1. Kaikki paikannimet on viännetty niin, jotta et šua šelvyä mistä šanašta on tullun kylän tai joven (järven) nimi.
10 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Katiska
 1. Katiska oli šuuri ta veny šyvällä joven pohjašša.
 1. Joven virta läksi jo viemäh häntä, a Liida ei miteinkänä voinun kiäntyö vačallah.