Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

8 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Karjalaisien elämäntavat
  1. On eryähie ihmisie, ket oltih Venyähellä ta šielä opaššuttih juomah.
2 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kavotetut šilmälasit
  1. Istuutuma čäijyö juomah.
3 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Leipä še leikin lyöpi, kun eteh šuapi
  1. Keitettih čäijyö, hauvottih maituo, sriäpnyä stolalla pantih ta vierahat kučuttih šyömäh ta juomah.
4 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Muštašilmä
  1. Kun oli šilloin vielä še aika, jotta čäijyö kučuttih nuapuriloih juomah.
5 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Muštašilmä
  1. Kun oli šilloin vielä še aika, jotta čäijyö kučuttih nuapuriloih juomah.
6 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Rukajärven vanhin eläjä
  1. Kun kaikki kotihommat on luajittu, käymmä čäijyö juomah, hiän tulou meijän luo, tahi mie tulen heilä, muistelou Marija Jakovlevna.
7 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Suad’iba
(Свадебная обрядность)

  1. Tullah, n’in vaššatah ozralla, kyl’vetäh tulduoh, šidä obrazoinke vaššatah andilahan da šulahazen, istuočetah i ruvetah juomah da šyömäh.
8 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Viisaš kišša
  1. Jätti šäkin puun alla ta i mäni juomah, šemmoni turakka.