Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

200 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Kalevalan” uuši istorija
 1. Pelin vetäjänä oli Kalevala Open -projektin johtaja Irina Rinkevič.
 1. Šeikkailupeli oli pietty yhteistyöššä Karjalan Rahvahan Liiton kera.
 1. Tätä Kalevala-šeikkailupelie pelattih jo kymmenenteh kertah ta oli hyvin simvolista, jotta peli oli järješšetty juuri Kalevalan päivän kunnivokši (28.
 1. Enšin myö valiččima ičellä kortit, mih oli kirjutettu meijän hahmot ta tehtävät, mitä meijän piti šuorittua.
 1. Šen lisäkši huonehešša, niin kuin oikiešša šeikkailupelissä, oli peitetty erilaisie karttoja, mit niise autettih täyttyä tehtävie.
 1. Enšin oli vaikie heti ryhtyö pelih, šentäh kun ei ollun šelvä, mitein käyttäytyö ta mitä luatie.
 1. Kalevala-pelin voittajakši piäsi Viipuni, šentäh kun Manala oli täyši henkie.
2 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Meijän šuvun lauluja…”
 1. Lapšien luomistöijen näyttely oli järješšetty Kiestinkin kyläkirjaštošša, šiinä oli Kalevala-teemalla omissettuja piiruššukšie ta applikatijo-tehnikašša luajittuja töitä.
3 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Muan tunti” on luonnon puolešta
 1. Muan tunti 2017 -aktijon piäaihiena oli ihmisen vaštuullini šuhtautumini luontoh ta piälaušehena “Muuta iččie eikä planettua”.
 1. Še oli kymmeneš aktijo, kumpaista vietettih kanšainvälisellä tašolla ta tällä kertua še tuli šuurimmakši istorijašša.
4 Karelian Proper Tikhvin
Dialectal texts ”Bron’i ajaa”
 1. Da viel’ä kazačiha ol’i heil’ä.
 1. An’n’i-t’äd’ ol’i, da Viero-t’äd’i.
 1. Tämä ka Duarja, kazačihoina ol’i.
 1. Ka še kazačihoina ol’i.
 1. A heil’ ol’i bron’i tapettu.
 1. Ka ol’i bron’i tapettu.
 1. N’i ka ol’i.
 1. Myt’yš ol’i t’omnota iel’l’ä, n’iät.
5 Karelian Proper Tikhvin
Dialectal texts Ajel’i Čiist’ieštä ukkon’e
 1. Miul ol’i heidä, n’i ka, ka om miula.
 1. Ukkon’ ol’i muon’e, kävy tänne.
6 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Ämmön luona kyläššä
 1. Kiukua

  Konša Sen’a oli kyläššä, hiän opaštu ni kiukuata lämmittämäh.
7 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Anna Mugačeva: “Meijän pitäy enemmän paissa keškenäh”
 1. Yheššä projektissa meilä oli šemmosie lahjoja ihmisillämatat Kižin šuarella.
8 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Anna Mugačeva: “Meijän pitäy enemmän paissa keškenäh”
 1. Yheššä projektissa meilä oli šemmosie lahjoja ihmisillämatat Kižin šuarella.
9 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Avokero-lintu
 1. Tailaisien starina

  Eli ta oli yksi pieni lintu ta hänellä oli hyvin luja iäni.
 1. Linnun nimi oli Še on miun, šentäh kun lennellen peltojen ta jokien yllä hiän aina karju:
  Še on miun, še on miun!
 1. Kerran lintu näki puun, kumpani oli täppösen täyši kypšie marjoja.
 1. Niitä oli niin äijän, jotta linnulla riittäis koko vuuvvekši.
10 Karelian Proper Tikhvin
Dialectal texts Bivaiččoo
 1. Ol’ ol’i.
 1. Joul-, nuori i l’ehm ol’i, a.
 1. Meil’ ol’i.