Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

33 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Kalevalan” uuši istorija
 1. Aikasemmin Oma Mua -leheššä kirjuttima šeikkailupelilöistä ta šiitä, jotta olis mukava ošallistuo šeikkailupelih karjalan kielellä.
2 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Meijän šuvun lauluja…”
 1. Myö aina staraičemma, jotta lapšet yhyttäis näih pitoloih, jotta hyö tiijettäis oman šeuvun istorijua ta meilä olis kellä šiirtyämeijän šuvun lauluja”.
3 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Itkuvirren merkitykšeštä paistih Šuomen seminarissa
 1. Häissä ta hautajaisissa oli läheš šata eri itkuvirttä, kumpasie laulettih, jotta šiirtymäriitit olis tultu oikein šuoritetuiksi.
4 Karelian Proper Kestenga
Dialectal texts Jalka parannettih
 1. Još miul ol’is tuotu, n’i mie oisin”, – mie šanon, – ”Nakrispalasie löytän, hot’ kuin n’i kuin”, ”no luuvvah hyö”, – mie šanon, – ”Ket še n’iät, luuvvah”, – mie šan, – ”Nakrehen muate, puitto še mie en löyvvä”, – mie šanon.
 1. No, ka, et voi i mitä šanuo, šuali olis’ muu
5 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Joka paikkakunnalla on löyvettävä omat kehityšalat
 1. Koštamukšelaiset toivotah, jotta Koštamukšen ta Petroskoin šekä muijen kaupunkien välillä olis järješšetty šiännöllini lentoyhteyš.
6 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kalevalan “Titanikin” šurma
 1. Kun tämmöni katastrofi olis šattun tänäpiänä, niin molommat varmašti šuatais oikiet vankiajat.
7 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Karjalan puisen laivarakennukšen kehityš
 1. Karjalan piämieš anto tašavallan vallanelimillä tehtäväkši tutkie kyšymyš mua-alan myöntämiseštä Var’ag-laivatelakalla, jotta šillä olis piäšy Onegah.
8 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Karjalan Rahvahan Liiton toiminnašta vuotena 2016
 1. Myö tahomma, jotta karjalan kieli olis näkyvissä joka kohašša ta tulis tutukši Karjalašša eläjällä rahvahalla.
 1. Mie kučun teitä miettimäh šitä, jotta KRL:šta tulou järještö, kumpani huolehtiu ei vain kielisaseista, vain, esimerkiksi, šiitä, jotta tie, kumpani yhistäy Koštamušta ta Jyškyjärvie olis loppujen lopukši kohennettu tai še järještö, mi šelvittäy, mintäh karjalaiskylissä Karjalan ratijo ei kuulu.
9 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kekši logo Kyykkäliitolla!
 1. Kilpailun järještäjien toivomukšet:
  Logon piiruštamisešša ota mieleh kilpailun ehot: šelkie logon kuva, mi kertou järještön toiminnašta oikein, värikuva (voit käyttyä yhtä tahi kahta värie) tahikka muššanvalkie kuva JPEGformatissa, tunnukšen kaikki pikkušeikat pitäy piiruštua tarkkah, olis hyvä, još tunnukšešša näkyis Kyykkäliiton kulttuuri- ta istorijallini pohja.
10 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kirjallisušillačču Ivan Savinin šeurašša
 1. Rahvaš, nuoriso tahtou, jotta kielellä olis virallini statussi, mi noštais karjalaisuon tuntuo.