Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

85 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “...Ei ole missänä niin kultaista elämyä, kun miän Karjalašša!”
 1. Još kellänih lukijista olis ajatukšie, mistä vois šuaha šen, mielellänä ottasima vaštah apuo.
 1. Kun miula olis pienokaini “kuklani”, miula ei olis niin kova ikävä”.
2 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Kalevalan” uuši istorija
 1. Aikasemmin Oma Mua -leheššä kirjuttima šeikkailupelilöistä ta šiitä, jotta olis mukava ošallistuo šeikkailupelih karjalan kielellä.
3 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Meijän šuvun lauluja…”
 1. Myö aina staraičemma, jotta lapšet yhyttäis näih pitoloih, jotta hyö tiijettäis oman šeuvun istorijua ta meilä olis kellä šiirtyämeijän šuvun lauluja”.
4 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Äijänpäivän murkina
 1. Kenpä šiinä olis voinun pitemmälti tirppua.
5 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Arhankelin karjalaisien välit Šuomen kera
 1. Još olis poštiyhteyš šuorah rajan yli, niin kirjani tulis miärättyh paikkah päiväššä nelläššä–viiješšä ta kulkis virštua 300–500.
 1. Još olis kunnon tie tavarapunktien ta rautatieašemien šuaten, niin elintärkeitä varoja aina ois kyllitellein ta ei pitäis käršie niijen puutehta eikä karjalaisilla, eikä venäläisillä, ket palvellah Karjalašša.
6 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Atressi: vuuvven 2018 kevät
 1. Šen takie tämän viijenkymmenen vuuvven aikana on jiänyn ruatamatta äijän šemmoista, mitä olisima halunnun ta mitä olis voitu ruatua.
 1. Još niin olis, ei meijän sosialistini yhteiskunta olis šillä tašolla, kuin še on nyt neuvoštovallan 50 vuositaipalehen tienoilla.
7 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Eino Timosen hyvä šana
 1. Tänä vuotena karjalaini kirjuttaja olis täyttän 70 vuotta.
8 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Elä kiänny šelin kontiešta
 1. Ken še šilloin olis voinun tietyä, mimmosie värikkähie kuvie tuo meččäkirja meilä šillä kertua tarjuou!
9 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Elettih ennein Tollon kyläššä
 1. Niin jotta ei še ollun, jotta ihan yhen joven varrella olis ollun, tahi yksi puoli jokie olis ollun Vuokkiniemen tahi Tollon nurmie, a ne oltih šekasin.
10 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Hytti numero 5
 1. Kulkumuotona tramvailiikenneh tuškin olis ollun Iivolla vieraš, olihan hiän käynyn monie kertoja Helsinkissä, minne nämä kiskoilla kulkijat vaunut tultih vuotena 1891.
 1. Iivo pyrittäy Paavuo toimittamah hänen ošoittehen akallah, šiltä varalta, još tämä ei olis šuanun hänen viestieh.
 1. Šukutarinojen mukah hiän ois piäššyn Länši-Ukrainah, ta olis matalla kaikkieštah muutoman kuukauven, voit olla, jotta šairahana ta šairalašša.
 1. Kerrotah, jotta muka eryäš katehellini kyläläini oli männyn viranomasilla kertomah, jotta tiälä olis tämmöni Venäjän alamaini, šotah joutais.