Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

5 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Elä kiänny šelin kontiešta
  1. Myö aina yritämmä käyttyä šitä omakši hyväkši.
2 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Karjalaiset
  1. Olisko še valittu-šanašta (ihmini, kenet kanša oli valinnun omakši johtajakši), vain lienöykö še tullun vallittu-šanašta (ihmini, kumpasella kanša oli vallan šiirtän) – šiitä ei šua nyt tietyä.
  1. Še oli parašta aikua, šano Puavila, kun mie šain talon omakši, eikä lainua ollun, eikä šitä akkaraiskua.
3 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Karjalan kielen makuo šäilyttämäššä
  1. Ketä šie voisit šanuo omakši opaštajakši?
4 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Lašta kyl’vet’t’i buabo
(Баня, родильная обрадность)

  1. Toko kuin mänet kylyh, pidäw jo olla iččiellä tože čistoina i pidäw bluasloven’n’anke männä, tallata oigiella jallalla kynnykšeštä piäl’ičči, da i šanuo ves’ma jo armahazešti: kylyn izän’däzet, kylyn emän’däzet, ottakkua milma omakši.
5 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Ruis’рuwstаh n’äh
(Про деревню Аржаное)

  1. Kyl’ä otettih omakši.