Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

7 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Arvawtukšet
(Загадки)
 1. N’i ikkuni̮a, n’i ovie, t’äwži pert’i rahvašta.
2 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kiukua karjalaisien elämäššä
 1. Laisettih, jotta kiukualta ei šolaheta ovie šalpuamah.
3 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kozičuz – lyydiläisien kos’s’ontatapa
 1. Šuvilyydiläisillä kos’s’ojien atribuuttina šauvan lišäksi oli voinun olla ruoška, kumpasella piäkos’s’oja ili klietnikka löi moršiemen talon ovie vaššen.
 1. Esimerkiksi, Kuujärveššä još kos’s’ojat, mit šuatih aparat, lähtiessäh potittih ovie, a neičyt juštih šiih aikah oli pirtin puolella, niin hiän juoksi kos’s’ojien peräh ta kučču heijät jälelläh pirttih: “Voit olla, jotta tuatto antau luvan männä miehellä…”.
 1. Kos’s’ojat myöššyttih ta tuaš ni šuatih aparat, ka neičyt ei enyä antan heilä potkie ovie, a iče kaimasi kos’s’ojat pois pirtistä.
4 Karelian Proper Tikhvin
Dialectal texts Miän yl’ee jo čuud’ittii
 1. Ovie ei avata.
5 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Šanelun enšimmäisie tulokšie
 1. Jutkutti hiän, jutkutti ovieta muka i läksi.
6 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Tverin šana
 1. Muamo jo pölläštyäijäldi räisyttäy
  ikkunah kačahtau, kuundelou ovie.
7 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Viisaš Tamara
 1. Hiän šanou:
  Ei, ovie ei šua rikkuo ilman inšenerin lupua.