Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

28 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Livvi Kotkozero
Dialectal texts "D’evätnatsatoil vuvvel..."
(«В девятнадцатом году...»)

 1. Kedä vie sie zapiskas on?
2 Livvi Kondushi
Dialectal texts "Miehel’e ma meniin iče"
(«Замуж вышла я сама»)

 1. Üksi tütär minul vai on omịa, muwdu ni kedä.
3 Livvi New written Livvic
New-writing language “Konzu lapset ollah pienet, heile voibi opastua hos midä”
 1. Konzu lähtit penziele, jäigo kedä sinun ruavon jatkajakse?
4 Livvi Syamozero
Dialectal texts Endine svuad’bo. N’eičutkülü
(Старинная карельская свадьба. Девическая баня)

 1. Svuad’bo on tobd’u, svuad’bovehstolua kolme piäkkäh: kedä ottajua, kedä müödästü ga, hengie kaksikümmen viizi oli, ku ei vai kolmiekümmen.
5 Livvi Syamozero
Dialectal texts Endine svuad’bo. Sulhaizet
(Старинная карельская свадьба. Сваты)


 1. Kedä sinne kizuamah otetah, sit pihal tullah da pihal päi otetah sinne kizuamah.
6 Livvi Syamozero
Dialectal texts Endine svuad’bo. Venčal tulduu
(Старинная карельская свадьба. По возвращении от венца)

 1. Stolaine sih tuodih viinubutilku sih stolal da r’umkat stolal, sit čilkaittih, d’uodih sid, molodoloin kel čilkaillah da heimokundu, se kedä tulow sih tervehtämäh, ga ned, sid d’uodih vaiku hn’äzevöis stolas.
 1. Sit kui söimmö da d’oimmo, sit se tervehtüstola rodih, mučoin kačotus, sit kui riehkittih orziloi, da sit otetah net kädeh, kedä mi: ken kalun, ken min ottaw, sit kui riehkitähhäi, kirrutah: "Hüviä muččoi, hüviä molodoloi, hüviä muččoi!"
7 Livvi New written Livvic
New-writing language Eräs zobottaine – kydyizet, kälyizet...
 1. Kedä sanotah kälylöikse?
8 Livvi New written Livvic
New-writing language Histourien jyrkil lainehil
 1. Onhäi vie olemas vaikkaniolijoi da sanankuulijoi, kedä opastettih painumah tuules.
9 Livvi New written Livvic
New-writing language Hyrzyl – kahten muan raja
 1. Kedä voidih sanuo Hyrzykse?
10 Livvi New written Livvic
New-writing language Hyväs ruavos hyvägi palkindo
 1. Niilöi, kedä kehitettih palkittavakse kyläläzet rahvas, sanotah nominantoikse.