Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

15 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Livvi New written Livvic
New-writing language “Omal mual emmo ole ni omat”
 1. Enne sidä piettih Salminiškasgi Šotjärven rannal, kus enne oli Pyhän Il’l’an kirikkö.
 1. Enne Kirikköniemel seizoi suuri Pyhän Il’l’an kirikkö, nygöi sen tilas on kodi.
2 Livvi New written Livvic
New-writing language Heččul helizöy, Mal’l’al mälizöy…
 1. D’ELKUL - PENGISEL’GY
  D’elkul on kuulužu näbiel da čomal Pyhän Dmitrii Solunskoin časounal.
 1. Se seizou pyhän rosan keskel kylän agjas.
3 Livvi New written Livvic
New-writing language Hyrzyl – kahten muan raja
 1. Posuadan Pyhän Miikulan časounah da kalmužimale käydih kai hyrzyläläzet.
4 Livvi New written Livvic
New-writing language Kiel’ da rahvaz
 1. Maija löyzi arhivas mugažo arvokahad dielokird’ad Kujärven muahuden ja Kujärven pyhän Dyrgin kirikon historijas.
5 Livvi New written Livvic
New-writing language Kinnermän arbaitus
 1. Juuri sendäh Pyhän Jumaldoman jiäksindähizes časounazes oli äijy kallistu obrazua, ku rahvahal oli midä tuvva tänne.
6 Livvi New written Livvic
New-writing language Kiviniemel, lieterannal
 1. Časounukuuzikongi nimi on ičestäh selgei: pyhäh rossah, vahnal kalmužimal, karzikkokuuzien keskeh on peittynyh Pyhän Miikulan časounu.
7 Livvi New-writing language Lapin taival, Lapin randu
 1. Vahnin kirjutus, kudamas mainitah heijän olemasolendas Vienanmerel, on pyhän Luazari Muromalazen eloksenkerdomus.
 1. Pyhän eloksenkerdomus ei ole oigei tiedoloinlähteh, ga yhtelläh sidä voibi käyttiä, sanou nimistöntutkii, filolougientiijon kandiduattu Denis Kuz’min.
 1. Pyhän Luazari Muromalazen eloksenkerdomukses on sanottu, ku lop’ libo lop’ane, kudamat elettih Oniegujärven liidehrannal, siirryttih siepäi pohjazehpäi Vienanmerele.
8 Livvi New written Livvic
New-writing language Nuožarven syväin
 1. Jekaterina pidi kunnos Pyhän Iivanan časounan kalmužimua Kodžurin kyläs.
 1. Jekaterina Gapejeva ottihes uudeh ruadoh: Nuožarven keskuččah nostettih uuzi Pyhän Miikulan časounu.
9 Livvi New written Livvic
Biblical texts (translated) Ondrusovo elavuu
 1. Yksi niilöis oli pyhitetty čuvvonluadijan Pyhän Miikulan nimel da toine oli Jumaldoman Neičyt Marijan kirikköh tuomizen kunnivokse.
 1. Antiminsan da pyhän stolan pyhkimen lahjoitti Novgorodan da Piiterin Mitropoliittu Ambrosius, hobjazen altariristan andoi manasterile Sergii Radonežskoin opastui, Moskovan Andronikan da Savvan mitropoliittu Aleksii.
 1. Pyhän Čuvvonluadijan Miikulan kirikköh tulduu imperuattoru azetui Juamalan obrazan edeh da ukkai sidä.
 1. Sygyzyl 2017 ruvettih nostamah Pyhän Miikulan kirikkyö, mennyt vuon kezäl kiriköl jo nostettih levo.
10 Livvi New written Livvic
New-writing language Ongo Korzal kaimua?
 1. Vie kyläh tulduu Jessoilaspäi tien huruas čuras näet ennevahnallizen pedäirosan da Sreiten’n’an da Pyhän Kužmoin časounan.