Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

3 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Livvi New written Livvic
New-writing language Kojonsaari – Karjalan Dominikana
  1. Sildy ku alguudah myö hiisi-sana, kudamal nygöi on negatiivine merkičys, merkičči pyhii kohtii.
2 Livvi New written Livvic
New-writing language Omal mual joga tuhjoine on tuttavu
  1. Mittuzii ristikanzoi on Ilja da mindäh häi tartui täh dieloh, rubei kuvuamah Karjalan pyhii paikkoi?
  1. Minä muga äijäl suvaičen matkustua pyhii kohtii myöte, ku ekspeditsii rodih pitky da oli mahto luadie opaskniigu fotokuvienke, sanelou Ilja.
  1. Tiedoloil da dengoil kniigah niškoi avvutettih rahvas, kuduat kunnivoijah pravosluavnoloi pyhii kohtii.
  1. Čomii kuvii rahvahale
    Paiči kniigua Ilja Timin luadi fotokuvien ozuttelun nimel “Priäžän muan pyhii kohtii”.
3 Livvi New written Livvic
New-writing language Ristilahten tora
  1. Siberin vojevodat kirjutettih Voulogdan jepiskopale Sil’vestrale, ku “Tobol’skas da kaikis Siberin linnois monis kirikkölöis ei ole pappiloi, sendäh seizotah pajatuksittah, monet rahvas pappiloittah kuoltah pyhii ottamattah, lapset ristimättäh, da monet kiriköt on nostettu, ga ei olla pyhitetty, ku Siberin linnois ei ole antiminsoi”, sen periä kyzyttihgi työndiä Siberih antiminsoi da pappiloi, hos viizikuuzi hengie.