Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

53 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts Arhipovat
(Архиповы)

 1. Nataša mäni miehele Simaništoh miehele, Ivanovih va en tiä ken, a Anni kuoli neidiššü i kuoligi.
2 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts Bohatterin Miikkul
(Мийккул Богаттерин)

 1. Nu a toine Miikkul tožo sigä da siid Мiikkul en tiä midä sigä ruadoi.

 1. Lähtöu heinäh sinnä Viningäle da kai en tiä kui pani, siid Matr’ounat sidä čakkadau, čakkadau midä sinä ed kaččonu.
3 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts D’ermolajovat
(Ермолаевы)
 1. Semuoi en tiä kunna lähti.

 1. A siid nai da lähti voinile, en,tiä kunna sinnä häi i kuoli.
4 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts D’ükit
(Дюккиевы)

 1. A Fed’a tožo heiden lähti, en tiä kunna.
5 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts Gordin D’akku
(Дякку Гордин)

 1. Se tuatto, vot, D’akukse kirguttih, nu а muamalleh sigä akale en tiedä mi oli nimi.
6 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts Hedotišton rahvaz oli prostuoittau
(Жители Хедотишто были простоватые)


 1. Ka mušta en, miituine trevooge.
7 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts Hutun D’akun pereh
(Семья Дякку Хутун)

 1. Vas’s’ad otettih, en tiä kunna, učen’n’ah Murmanskah, vahnim poige sinnäi kuoli, moin oli bravuoi briha, muguoine valgei tukke.
8 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts Il’l’an D’akku
(Дякку Ильян)

 1. oli nainu Fadis, Čarniemes, Fad’ouna oli nimed, en tiedä mi oli Fad’ounakse kirguttih.
9 Ludian New written Ludian
New-writing language KANZALLIŽUS. KIEL'
(НАЦИОНАЛЬНОСТЬ. ЯЗЫК )
 1. En el'genda, mida sina sanud.
 1. Hyö midak milaa kyzytihe, mina en el'genu nimida.
 1. En lähte.
10 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts Karpan Peša da Tihonovan Miša tapettih minän vel’l’i
(Пеша Карпан и Миша Тихонов убили моего брата)

 1. A minä sanou ni rubeda en kopeikkad maksamah.

 1. D’uodih, d’uodih, nu sigä vie en sanonu, nu sanou minä: ”Ed lähte kodih”.

 1. Muga sanou buntuii da kai sanou: ”Maksa d’en’gat” – ”En, sanou, maksa”.