Lemmas

Return to list | edit | delete | history

kazvostiedo

kazvos||ti|edo (-ijon, -eduo, -edoloi)

language: Livvi

part of speech: Noun

1 meaning

  • Russian: растениеводство

wordforms (37)