Lemmas

Return to list | edit | delete | history

hypätä

hyp|ätä (-piän, -piäy; -ätäh; -päi, -ättih)

language: Livvi

part of speech: Verb

1 meaning

  • Russian: прыгнуть, cкакнуть

2 meaning

  • Russian: броситься, кинуться, вмешаться

wordforms (148)