List of longest lemmas


13 917 records were found.

No lemma language part of speech
13911 viht’akoita Veps Verb
13912 lappalaizet Livvi Noun
13913 olgilyyhteh Livvi Noun
13914 stacionuaru Livvi Noun
13915 tupehtumine Livvi Noun
13916 valgeipöllö Livvi Noun
13917 lotkahuttua Karelian Proper Verb